Vítejte na stránkách Ester z.s.
CHUDÍ, SLABÍ, NEMOCNÍ, BEZRADNÍ, BEZMOCNÍ,  BEZBRANNÍ, KTEŘÍ SELHÁVAJÍ, MALOMYSLNÍ, POCHYBUJÍCÍ, ZOUFALÍ, TROSKOTAJÍCÍ, 
ODLOŽENÍ, NEVIDOUCÍ, NEMOHOUCÍ, PŘESTO HLEDAJÍCÍ S NADĚJÍ, I V BEZNADĚJI, TO JSOU TI, KE KTERÝM MÁME PATŘIT, NA NĚ MYSLET, PRO NĚ ČINIT, ABY NEBYLO ZAPOMENUTO NA NÁS ... 

                                            (Anton Kner)     

 

ESTER z.s. byla založena v roce 1999. Zůstává nestátní nevládní organizací.