Projekty‎ > ‎

Aktuální projekty

Děti 21. století -  projekt podporující předškolní děti ze sociálně slabších rodin. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Ekologické centrum - na okraji Javorníku stavíme nové Ekologické centrum, které bude sloužit všem široké veřejnosti nejenom na Jesenicku.

Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku - projekt navrhuje rekonstrukci tří objektů s cílem zajištění zázemí pro poskytování několika vzájemně provázaných sociálních služeb.


.