Projekty‎ > ‎Aktuální projekty‎ > ‎

Ekologické centrum

Ekologické centrum o.s. Ester v Javorníku
stránky Ekocentra: www.ekocentrumrychleby.cz
 

Informace naleznete také na  facebookových stránkách a webu Ekocentra Rychleby


Cíle ekologického centra

 • Plošné i hloubkové šíření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 • Kultivace chování veřejnosti k přírodě a krajině a opodstatněně zdravé využívání jejího přírodního a kulturního bohatství

 • Preventivní působení k předcházení škod na životním prostředí a dále preventivní opatření proti kriminalitě, vandalismu, drogové závislosti, nezdravému životnímu stylu a dalším negativním dopadům moderní společnosti

 • Navázání spolupráce při prosazování programů EVVO s místními samosprávami, veřejnými i soukromými organizacemi a odbornou a prostou veřejností

 • Propojování teoretických znalostí s praktickými, zážitkovými programyAktivity ekologického centra

 • Denní ekologické a vzdělávací programy

 • Pobytové ekologické a vzdělávací programy

 • Letní ekologické a sportovní tábory

 • Informační a poradenské centrum

 • Pořádání odborných konferencí

 • Pořádání pravidelných ekologických seminářů/aktivit

 • Komplexní ekologický servis pro municipality, školy, neziskové organizace, podnikatelské subjekty


Cílové skupiny

 • Děti a mládež

 • Studenti vysokých škol

 • Pedagogové

 • Místní samosprávy

 • Nestátní neziskové organizace

 • Soukromý sektor

 • Odborná i laická veřejnost


Registrační číslo projektu: CZ.1.02./7.1.00/09.03735 Ekologické centrum o.s. Ester v Javorníku

 
 Identifikační číslo EDS: 115D132000016
 
 Akceptační číslo: 09032517


Historie projektu: 

Nestátní nezisková organizace o.s. Ester byla založena a registrována v roce 2000. V době založení byla její hlavní náplní činnost směřující do oblasti sociální problematiky – sociální služby a sociálně terénní práce. V roce 2007 sdruž

ení získalo registraci sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Sdružení je ve spolupráci s řadou státních i samosprávních institucí, s jejich dnes již tradiční podporou zpracovalo vlastní koncepci sociální činnosti ve dvou základních směrech:

1. Komplexní nabídka psychosociální terapie a rehabilitace pro psychická onemocnění (schizofrenie, psychosy a kombinovaná psychotická onemocnění),

2. Komplexní nabídka sociální terénní práce, jejíž hlavním těžištěm je pracovní rehabilitace zaměřená na pracovní aktivity spojené s údržbou krajiny. Významnou součást práce a rozvoj terapeutické, ekologické farmy a pastevními areály.

V roce 2008 se začala rodit myšlenka aktivnějšího propojení současné sociální činnosti organizace s nedotčenou různorodou krajinou okresu Jeseník směrem k udržitelnému rozvoji, environmentální výchově a osvětě, péči o krajinu, využívání přírodního a kulturního dědictví bohatství. Současné environmentální aktivity jsou součástí terapií, jedná se například o chov ovcí a koní (první zaregistrovaná terapeutická farma v okrese Jeseník), zpracování vlny až do finálních výrobků a další rukodělné aktivity, výroba palivového dřeva a s tím související údržba pastevních areálů, čištění lokálních cest, náletů a lesních porostů, produkce humusového hnoje.

Vznikem environmentálního centra v Javorníku bude občanské sdružení šířit zdravou osvětu, vzdělávat, informovat širokou cílovou skupinu, zaplní tak bílé místo působiště současných environmentálních center.

 Partnerské organizace

  • Olomoucký kraj
  • Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
  • Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc o.p.s.
  • CHKO Jeseníky
  • Odbor Životního prostředí a zemědělství KÚ Olomouckého kraje
  • Město Javorník
  • Mudr. Jiří Staňa – místostarosta města Jeseník
  • Pavučinka – dětské centrum Pavučinka Šumperk, p.o.
  • Základní škola Javorník
  • Základní škola Skorošice
  • Sdružení Lacerta
  • MZUL – LDF
  • SABAS spol. s.r.o.
  • Dimitrij Pandadis
  • Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Javorník
  • Jagos s.r.o.
  • Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Slunce Javorník
  • Český rybářský svaz, místní organizace Javorník
  • Myslivecké sdružení Bílý Potok
  • Občianské združenie PRIATELIA ZEME - CEPA


   Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Významného projektu Olomouckého kraje na stavbu Ekologického centra os Ester v Javorníku   Eko Centrum

   Ekologické centrum - realizace
    
         
        
                                                                   
    
   ć
   Neznámý uživatel,
   29. 11. 2011 1:26
   Ċ
   Admin Admin,
   8. 1. 2012 4:59
   Ċ
   Roman Výborný,
   16. 1. 2014 1:51