Projekty‎ > ‎Aktuální projekty‎ > ‎

Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku

Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku



Stručný obsah projektu:

Projekt navrhuje rekonstrukci tří objektů s cílem zajištění zázemí pro poskytování několika vzájemně
provázaných sociálních služeb a navazujících činností na Javornicku. Rekonstrukce vytvoří ve dvou objektech19
nových lůžek pro sociální službu azylové domy pro širokou škálu uživatelů (jednotlivci, neúplné i úplné rodiny).
Dále budou vytvořeny prostory pro poskytování terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s
dětmi - zázemí pro administraci a poskytování ambulantní formou a výcvikové pracoviště pro službu sociální
rehabilitace. K uvedeným službám budou v rekonstruovaných objektech poskytovány tyto činnosti - volnočasové
a vzdělávací programy, aktivity sociální prevence, pracovní poradenství a dluhové poradenství. Projekt vytvoří
prostory pro nízkoprahové aktivity pro mládež a rodiče dětí. Prostory a navazující aktivity jsou součástí sítě
integračních sociálních služeb a programů pokrývající celý správní obvod města Javorník.


Kontakt

Roman Výborný
projektový manažer
tel.: 584 440 151



Číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/03.06922  Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku
 
 Identifikační číslo EDS: 113D34B000078


Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.06

Název operačního programu: Integrovaný operační program

Číslo prioritní osy: 6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.1

Název oblasti podpory: Služby v oblasti sociální integrace

Číslo výzvy: 03

Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.3.1b - služby v oblasti sociální integrace

Název projektu: Vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb na Javornicku

Název projektu anglicky: Social Services Base Developement in Javornik Region



Fotogalerie z realizace


Dům Jonáš



Dům Hawaii