Projekty‎ > ‎Zrealizované projekty‎ > ‎

Javornicko společně II

Dotační titul:
 PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V OLOMOUCKÉM KRAJI OPATŘENÍ 3.2 SROP
 
 
Program:                  Společný regionální operační program
 
Priorita programu:    3    Rozvoj lidských zdrojů v regionech
 
Opatření priority:    3.2 –  Podpora sociální integrace v regionech

 

Realizátor :    Občanské sdružení Ester
                     Zálesí 111, Javorník 790 70
                     Tel: 584 440 141, 584 440 211
                     E-mail: ester.zalesi@seznam.cz
                     Web: esterzalesi.eu
                     IČO : 70599963
 
Název projektu : Podpora sociální integrace na území okresu Jeseník
 
Zkrácený název projektu: Javornicko společně II

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.49.3/4962
 

Cílem grantového schématu bylo - zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc osobám sociálně  vyloučeným dosáhnout zaměstnání.

Obsahem projektu je přímá práce s CS která je  primárně definována jako práce s :
 osobami se zdravotním postižením
 příslušníky minorit ( romská a rumunská minorita)
 osobami ohroženými krizemi v důsledku sociálního postavení (návraty z výkonu    trestů,výkon alternativních trestů,        mládež ze sociálně nefunkčních rodin, jednotlivci a rodiny ohrožené sociální izolovaností ).

 

Komplexní sociální  práce s CS má čtyři základní rozměry :

 dlouhodobé vzdělávání, získávání nových dovedností, návyků a kvalifikací  (Středisko vzdělávání, výcviku a tréninku v Javorníku)

 vytváření pracovních míst a zaměstnávání  členů CS v OSE, rozšíření a dlouhodobé  udržení existujících chráněných  a tréninkových dílen , výcvikových pracovišť a  podpůrných  pracovních míst pro členy CS

 podpora chráněného a podporovaného bydlení, udržení a rozšíření současného fondu chráněných  a podporovaných bytů  určených k tréninkovému a samostatnému bydlení CS (jedná se o důležitý stabilizující faktor v životě CS, bez současného  řeší bytových krizí není možné úspěšně pracovat na odstraňování sociální vyloučenosti)

 sociální terénní  práce, jako doprovodné a propojující asistenční činnosti pro členy CS .Sociální terénní práce s CS má řadu aspektů - terapeutická práce,přímá asistenční činnost, krizová podpora, administrativní asistence rodinám,  doprovodná činnost, poradenství  a pod.

 

Projekt je rozdělen na tři základní aktivity:

 
 Aktivita č. 1 – Středisko vzdělávání výcviku a tréninku Javorník  (SVVT)
 
 Aktivita č. 2 – Výcvikové dílny a výcviková pracoviště

 Aktivita č. 3 – Program vytvoření a realizace pracovních možností  se specifickým zaměřením CS.

 

Aktivita č. 1 

 Kurz anglického a německého  jazyka

 Kurz  českého jazyka

 Kurz  počítačové gramotnosti

 Kurz všeobecného vědomostního minima

 Kurz sanitář - pečovatel

 Kurz sebepoznání a motivace

Celkem úspěšně podpořených  - 155 osob

Aktivita č. 2 

 Školní dílna dřevovýroby a dřevěných konstrukcí v Travné

 Školní opravárenská dílna

 Dílna rukodělných řemesel

 Výcviková pracoviště stavebních řemesel – ( rekreační    komplex     Červenka, terapeutické a rehabilitační      pracoviště Račí Údolí )

 Terapeutické farma v Bílém Potoce a Zálesí

Celkem úspěšně podpořených  - 128 osob

 

Aktivita č. 3

 
 Vytváření a realizace pracovních míst pro CS v o.s. Ester
    V důsledku chronického nedostatku pracovních míst na volném trhu práce, vytváří o.s. Ester ± 40 pracovních míst. Součástí výkonu zaměstnání je získávání kvalifikace znalosti odborných řemesel a řady nových dovedností
Aktivita je realizována  ve spolupráci se spolupracujícími institucemi a organizacemi, především s ÚP Jeseník, obcemi regionu a spolupracujícími odbory sociální práce.
 

Spolupracující instituce, osoby a partneři:

Členové realizačního týmu o.s. Ester
Jagos Petrovice s.r.o.
SABAS s.r.o
Oblastní charita Javorník
Dimitrij Pandadis
Jarmila Damašková
Ing. Vlastimil Drga
Lesy ČR a.s.
Městské kulturní centrum a Město Javorník
Úřad práce ČR Jeseník včetně územních pracovišť v Javorníku a Vidnavě
Odbor sociálních věcí Javorník a Jeseník
Policie ČR Javorník
PMS Jeseník
Obce mikroregionu Javornicko a mikroregionu Vidnavsko – Žulovsko


TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A OLOMOUCKÝM KRAJEM

ć
Roman Výborný,
11. 12. 2011 12:24
Comments