Azylové domy

„Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057

Obecné poslání organizace Ester z.s.

Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm.

Posláním služby je pomoc osobám v krizové situaci související se ztrátou bydlení, zachování rodinného soužití a usilování o překonání této situace a obnovení samostatného plnohodnotného života ve společnosti. 

Co nabízíme

  • možnost přechodného řešení problémů s bydlením
  • pomoc při hospodaření s penězi
  • pomoc při prosazování práv a zájmů
  • doprovod při jednání na úřadech
  • pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.)
  • asistence při získávání zaměstnání
  • pomoc při řešení dluhů
  • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi
  • služba je poskytována za úplatu

Pro koho je služba určena

  • osamělí rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší a osoby v krizi

Podmínky poskytnutí služby

  • Prosíme kontaktujte vedoucí služby, který vám sdělí všechny podrobnosti - vizte kontakt níže

Místa poskytování služby

  • Bílá Voda, Javorník, Uhelná

Podrobný popis služby:

Služba obsahuje následující činnosti dle zákona o sociálních službách:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vedle těchto činností nabízíme podporu při finanční stabilizaci, řešení dluhů a asistenci při zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání. Dětem potom nabízíme doplňkové programy podpory školní úspěšnosti a pozitivního trávení volného času.

Rodinám služba umožňuje společné bydlení, které považujeme za základní podmínku pro stabilizaci a pro přechod do standardní a dlouhodobě udržitelné formy bydlení. Rodiny využívají standardní byty v bytových domech, kde dochází k reálným interakcím s dalšími nájemníky a rodiny tak žijí v přirozeném prostředí, v němž se zdokonalují v kompetencích udržet si stálé bydlení. Při poskytování  služby se zaměřujeme na zlepšení dovedností při údržbě bytu a jeho okolí, zvýšení schopností bezproblémového sousedského soužití a zvnitřnění platební morálky vůči majitelům bytů. Tyto schopnosti spolu s nabízenými doplňkovými programy reálně umožní rodinám udržet si bydlení i mimo poskytovanou sociální službu.

Cíle služby:

1)      Stabilní a bezpečné bydlení pro jednotlivce či rodiny s dětmi

2)      Činnosti směřující ke stabilizaci rodinných vazeb – udržení rodiny pohromadě

3)      Ekonomická stabilizace rodiny (finanční plánování, dluhové poradenství)

4)      Podpora rodičovských kompetencí – rodiče získávají potřebné kompetence k výchově dětí

Základními principy při poskytování služby je zachování důstojnosti uživatelů, důraz na podíl uživatelů při hledání řešení problémů a realizaci těchto řešení a respekt k rozhodování uživatelů o jejich dalším životě.

Služba je poskytována za úplatu podle prováděcí vyhlášky zákona o sociálních službách.

 Před zahájením služby jsou vyjednány podmínky poskytování služby a v případě základní shody je podepsána smlouva, která upravuje způsob poskytování služby a způsob ukončení spolupráce.


Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt na pracovníky:

Mgr. Markéta Krejčová

Vedoucí služby

Tel.: 702/160034

e-mail: marketa.krejcova@esterzalesi.euMísta poskytování služby:

 

Kontaktní místo č.1 - Polská 492, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 16:00

Kontaktní místo č. 2 -  Školní ulice 73 (Kavárna Hawai), 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 do 16:00

Kontaktní místo č.3 - Uhelná 68, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 16:00

Ċ
Roman Výborný,
25. 4. 2016 3:12
Ċ
Roman Výborný,
13. 6. 2017 9:50