Komunitní bydlení Esterka

KOMUNITNÍ BYDLENÍ – DŮM  ESTERKA – ZÁLESÍ, 79070 JAVORNÍK

Komunitní bydlení v domě ESTERKA v horské vesnici Zálesí je od roku 2000 prvním  pobytovým zařízením a často také  „domovem“ pro řadu osob, kteří v důsledku  svého psychického onemocnění ztratili možnost vlastního bydlení  a přijali nabídku  ESTER z.s. pokračovat  ve společném , velmi aktivním životě  , tentokrát v  podhůří Rychlebských hor.

Komunitu tvoří 8 – 10 osob. Formou  smlouvy o podnájemním bydlení mají k dispozici svůj vlastní pokoj a moderně vybavený velký  objekt bývalé  venkovské školy, kterou  v roce 1999 a následně v roce 2004  ESTER generálně opravilo a zrekonstruovalo . Dům Esterka  se stává často na řadu let nejen domovem, ale i „hřivnou“ pro své osazenstvo, o kterou je potřebí se společně a  dobře starat.   

Komunitní bydlení slouží těm, kdo  chtějí ve svém životě hledat  smysluplné prožívání svého  života. Komunita, to je o společném povzbuzování se  a podpírání se  při překonávání denních těžkostí. Také o společném radování se a těšení se z mnohého , co denně přichází.  ESTER z.s. dále nabízí bezplatnou sociálně terapeutickou službu Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitaci a řadu dalších fakultativních služeb zaměřených společně například na vzdělávání, výcviky a tréninky sociálních dovedností, nových odborností, kvalitního trávení volného času, rozvoj zájmů atp . V  ESTER je navíc řada dalších možností, včetně dalších  forem  pobytů. 

Dům ESTERKA má velkou zahradu, skleníček,  malý rybník, kolem  pastviny a louky. Komunitu doplňují tři psi border kolie Lasy, Viki, Bari a Sam, stádo oveček a koz, hejno kačen a slepic, pár  hus a holubů.

Více informací získáte  zasláním dotazu na mailovou adresu : ester.zalesi@seznam.cz

Nebo na telefonních číslech  584 440 141, 584 440 519.