Jiné programy‎ > ‎

Práce s dětmi - volný čas

Ester z.s. dlouhodobě vytváří programy pro děti ze znevýhodněných rodin (dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně slabí). 
Tyto programy se věnují těmto dětem v jejich volném čase, který je důležité naplnit smysluplnou činností rozvíjející dětskou osobnost. Pro děti vyvíjíme pravidelné akce zaměřené na sport, kulturu a pobyt v přírodě. 

Níže naleznete seznam jednotlivých programů, které jsme v daném roce pro děti uskutečnili.