Veřejná služba


Veřejná  služba  pomáhá rozvíjet pracovní schopnosti a dovednosti osob, které jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a podporuje jejich sociální začleňování.

Občanské sdružení Ester organizuje soubor činností, které provádíme bezplatně obcím mikroregionu Javornicko a mikroregionu Žulovsko. Znamená to zajištění administrace služby, koordinace mezi klienty služby a obcí, jejich proškolování, smluvní vztahy a měsíční výkazy, které slouží následně odboru sociálních věcí k registraci výkonu veřejné služby u jednotlivců.

Řada obcí regionu měla nadbytek  lidí, kteří se registrovali do veřejné služby.Pro tyto lidi jsme se souhlasem Odboru sociálních věcí a se souhlasem obcí zajišťovali náhradní veřejnou službu  přímo v občanském sdružení Ester při výkonu veřejně prospěšných prací.