Vítejte na stránkách Ester z.s.

CHUDÍ, SLABÍ, NEMOCNÍ, BEZRADNÍ, BEZMOCNÍ, BEZBRANNÍ, KTEŘÍ SELHÁVAJÍ, MALOMYSLNÍ, POCHYBUJÍCÍ, ZOUFALÍ, TROSKOTAJÍCÍ, ODLOŽENÍ, NEVIDOUCÍ, NEMOHOUCÍ, PŘESTO HLEDAJÍCÍ S NADĚJÍ, I V BEZNADĚJI, TO JSOU TI, KE KTERÝM MÁME PATŘIT, NA NĚ MYSLET, PRO NĚ ČINIT, ABY NEBYLO ZAPOMENUTO NA NÁS ...

(Anton Kner)

ESTER z.s. byla založena v roce 1999. Zůstává nestátní nevládní organizací.