Oznámení o změně

Post date: Jul 29, 2015 12:52:43 PM

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás informovat, že na Řádné konferenci spolku ESTER z.s. dne 18. 4. 2015 proběhla volba nových členů orgánů Spolku pro období 2015 - 2020. Změna je platná od 1. 7. 2015. Výčet změn dokládáme platným výpisem ze Spolkového rejstříku. Ostatní údaje subjektu včetně způsobu jednání zůstávají beze změny.