PARK NA STARÉ SKLÁDCE

Post date: Jun 3, 2013 10:48:25 PM

Mimo projekt výstavby Ekologického centra Rychleby stojí před sdružením úkol dokončit proměnu bývalého prostoru skládky Javorníka tak, aby definitivně bylo možné udělat tečku za historií skládky.

Od chvíle, kdy rozmrzla po letošní zimě země se denně na ploše více než jednoho hektaru pohybují postavy lidí. Část práce se dala vykonat strojně. Zbytek úsilí však byla jen vytrvalá, klasická ruční práce. Během měsíce dubna a května se podařilo rekultivovat takřka celou plochu pozemku bývalé skládky. Od druhé půlky května se pomalu hnědá barva ornice mění v zelenou barvu nově rostoucího trávníku. K této první etapě patří i vznik zeleninové zahrady na ploše kolem 120 m2 a skleník s první sadbou.

Druhou etapu projektu tvoří již postupné budování parkové úpravy rekultivovaného pozemku. Projekt vypracovala zahradní architektka ing. Pavlína Burguri . Celkem 113 druhů stromů,keřů,rostlin a trav, včetně detailního zpracování plošného umístění v areálu ekologického centra je vedle svého profesního mistrovství také samostatným uměleckým dílem. Část parku bude tvořena tzv. užitkovým parkem tvořeným ovocnými stromy a keři.

Již dnes je nesporně zřejmé, že se opuštěná skládka přeměnila v místo, které má ambice vytrvale přitahovat ty, kdo v tomto prostoru najdou či budou chtít hledat své místo. Věříme, že výsledkem naší snahy a práce se tak stane.