Podpořili nás

Zde jako poděkování uvádíme osoby a organizace, které nás podpořili:

Ministerstvo práce a sociálních věci

http://www.mpsv.cz

Olomoucký kraj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz

Evropský sociální fond

http://esfcr.cz

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

http://esfcr.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

http://www.esfcr.cz

Regionální operační program Střední Morava

http://www.rr-strednimorava.cz

Integrovaný operační program

http://www.mpsv.cz/cs/5485

Maltézská pomoc o.p.s. - Centrum Olomouc

http://www.granthelp.eu

KNESL + KYNČL architekti

http://www.knesl-kyncl.com

Chládek & Tintěra

http://www.cht-pce.cz

Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal

http://www.akjsn.cz

Zdeněk Přecechtěl - stavitel

http://www.stavebniny-precechtel.cz

FAMIS Brno

http://www.famis.cz

SABAS spol.s.r.o.

http://www.sabas.unas.cz

JAGOS spol.s.r.o.

Nejmenovaní dárci