Pracovní integrace

www.esfcr.cz

Název projektu: Pracovní integrace sociálně vyloučených na Javornicku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00270

Cíl projektu :

Podpora pracovní integrace a zvýšení zaměstnanosti zaměstnatelných osob cílové skupiny.

Podpořeno bude 40 osob z etnických menšin ve spádové oblasti regionu Javornicko.

Obsah projektu :

Cíle bude dosaženo realizací ucelených aktivit – modulů :

1. Motivační modul

2. Pracovní diagnostika, poradenství, asistence a individuální plánování

3. Zvýšení kvalifikace a vzdělání - rekvalifikační a kvalifikační kurzy

4. Vytvoření 9 pracovních míst, vyhledávání a zprostředkování dalších

pracovních míst, zaměstnávání osob z CS

Díky finančním úsporám a změně v projektu došlo k navýšení z 9 pracovních míst pro cílovou skupinu na 12 pracovních míst pro členy cílové skupiny.

Informace o projektu :

ESTER z.s.

Polská 492, 79070 Javorník

Projektová výzva : OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4.3. 3

Číslo výzvy : 96

Název výzvy : Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Termín zahájení : 2.4. 2013

Termín ukončení : 30.3. 2015