Vzdělávání děti/mládež/dospělí

Doučování je realizováno jako podpůrná činnost pro sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Je podporováno z projektu KAJDŽAS 8.

Zaměřujeme se především na prospěch slabších žáků základních a středních škol. Probíhá ve čtyřech lokalitách a to v Javorníku, Uhelné, Bernarticích a ve Velké Kraši.

Javorník

V Javorníku probíhá doučování od pondělí do pátku v nově zrekonstruovaném KC Hawai, kde mají děti k dispozici učební pomůcky, klidnou učebnu a trpělivé lektory. Na doučování dochází 22 dětí.

Bernartice

V Bernarticích se děti doučují v centru volnočasových aktivit kde je pro tyto účely zřízena klubovna, k dispozici je dětem jedna lektorka a dochází sem pravidelně 8 dětí na doučování a další děti přichází na volnočasové aktivity.

Uhelná

V Uhelné jsou děti doučovány v nově zrekonstruované učebně v Komunitním centru Uhelná. Na doučování je přihlášeno 12 dětí, za pomoci lektorů zde děti plní školní úkoly a pilují učivo. K dispozici mají různé učební pomůcky a také knihy pro mimočítankovou četbu. Po doučování děti nejčastěji zůstávají déle s lektory a hrají různé stolní, naučné i výtvarné hry. K dispozici je dětem také dětské a sportovní hřiště, na kterém trénují týmové hry. Jako lektoři jsou zde k dispozici: Kateřina Salátová, Markéta Krejčová, Petra Havlíčková.

Velká Kraš - Vidnava

Doučování dětí ve Vidnavě a Velké Kraši vede lektorka Jana Salvová. Na doučování dochází týdně dvě děti. Lektorka dochází do domácnosti. Zde dohlíží na plnění úkolů dětí a přípravu na následující den ve škole.