Komunitní bydlení Esterka

KOMUNITNÍ BYDLENÍ – DŮM ESTERKA – ZÁLESÍ, 79070 JAVORNÍK

Komunitní bydlení v domě ESTERKA v horské vesnici Zálesí je od roku 2000 prvním pobytovým zařízením a často také „domovem“ pro řadu osob, kteří v důsledku svého psychického onemocnění ztratili možnost vlastního bydlení a přijali nabídku ESTER z.s. pokračovat ve společném , velmi aktivním životě , tentokrát v podhůří Rychlebských hor.

Komunitu tvoří 8 – 10 osob. Formou smlouvy o podnájemním bydlení mají k dispozici svůj vlastní pokoj a moderně vybavený velký objekt bývalé venkovské školy, kterou v roce 1999 a následně v roce 2004 ESTER generálně opravilo a zrekonstruovalo . Dům Esterka se stává často na řadu let nejen domovem, ale i „hřivnou“ pro své osazenstvo, o kterou je potřebí se společně a dobře starat.

Komunitní bydlení slouží těm, kdo chtějí ve svém životě hledat smysluplné prožívání svého života. Komunita, to je o společném povzbuzování se a podpírání se při překonávání denních těžkostí. Také o společném radování se a těšení se z mnohého , co denně přichází. ESTER z.s. dále nabízí bezplatnou sociálně terapeutickou službu Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitaci a řadu dalších fakultativních služeb zaměřených společně například na vzdělávání, výcviky a tréninky sociálních dovedností, nových odborností, kvalitního trávení volného času, rozvoj zájmů atp . V ESTER je navíc řada dalších možností, včetně dalších forem pobytů.

Dům ESTERKA má velkou zahradu, skleníček, malý rybník, kolem pastviny a louky. Komunitu doplňují tři psi border kolie Lasy, Viki, Bari a Sam, stádo oveček a koz, hejno kačen a slepic, pár hus a holubů.

Více informací získáte zasláním dotazu na mailovou adresu : ester.zalesi@seznam.cz

Nebo na telefonních číslech 584 440 141, 584 440 519.