Potravinová banka

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008

ESTER z.s. zapojila do Projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II. Tento projekt je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu. Tento projekt běží od 1. 10. 2016 a trvá do 30. 9. 2018.

Potravinová a materiální pomoc je určena pro materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny se sníženou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné sociální nouzi.

Kontakt na pracovníky:

Roman Výborný

tel: 584 440 151

email: roman.vyborny@esterzalesi.eu