Aktuální projekty

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

Zelená učebna - naučná přírodní zahrada Ekocentra Rychleby

Registrační číslo projektu: 09301861

Zelená učebna – naučná přírodní zahrada Ekocentra Rychleby plně zapadá do koncepce rozvojové práce Ekologického centra Rychleby věnované popularizaci a praktickému využití vzdělávání ve volné přírodě, případně uprostřed vytvořené co nejvíce přírodní zeleně, která je za účelem vzdělávání řešena tematicky. Projekt rozšiřuje venkovní zázemí ECR za účelem školního i mimoškolního vzdělávání v přímem kontaktu s přírodou a chce vytvořit průřez celé řady výukových celků spadajících do osnov EVVO formou denní plnohodnotné výukové třídy v otevřeném prostoru. Vzniknou tak nové dílčí prvky přírodní zahrady, které vedou k přírodovědnému vzdělávání a jsou to skalka, kompost, broukoviště, hmyzí hotely a louka, ukázkový mokřad a jezírko, ptačí budky - jedna i s kamerou pro pozorování vývoje ptáků, tabule s naučným textem a ukázkou přírodních materiálů doprovázené i jejich zvukem. Projekt tvoří urbanistický komplex uprostřed krajiny v podhůří hor Rychleb, které jsou jedny z posledních takřka komerční sférou nezasaženou krajinou. Zelená učebna rozložená na 5700 m2 pozemku v propojení s ECR má vynikající přístup do okolní krajiny, údolí potoků, strání a svahů mírně se tyčícího pohoří Rychleb, zejména s bohatou lokální historií začínající na konci prvního milénia.