Kajdžas, Romale IX

Název projektu: KAJDŽAS ROMALE IX.

Doba realizace projektu: 1.3.2016 - 31.12.2016

Místo realizace projektu:

Činnosti projektu:

1. Podpora terénních komunitních programů

a) Rozvoj komunitních programů v obci Uhelná, činnost KC

b)Rozvoj komunitních programů v Javorníku, činnost KC

2. Prevence sociálního vyloučení, programy pro děti, mládež a dospělé

a) Podpora práce pro školu (denní příprava)

b) Výchovné a rozvojové programy, volný čas

c) Vzdělávací, výcvikové a pracovní aktivity pro dospělé, vytváření pracovních míst a zaměstnávání CS.

"Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro romské menšiny"