Podpora zaměstnanosti

Popis projektu a jeho cíle:

Hlavním cílem projektu je zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných osob v regionu Javornicka/Jesenicka. Cílovou skupinu tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, projekt pracuje pod dobu 24 měsíců s celkem 80 členy cílové skupiny.

Projekt obsahuje 6 ucelených klíčových aktivit, které vedou k dosažení cílů:

 • Management a administrace projektu
 • Oslovení a výběr cílové skupiny projektu
 • Motivační modul
 • Pracovní diagnostika skupin a tvorba individuálních plánů pro vybrané členy cílové skupiny
 • Realizace rekvalifikačních kurzů, certifikovaných vzdělávacích kurzů na základě zjištění optimálních potřeb členů cílové skupiny
 • Vytvoření a realizace 14 pracovních míst po dobu 12 měsíců pro úspěšné účastníky kurzů, asistence při hledání zaměstnání dalším úspěšným členům kurzů

Další aktivity projektu :

 • Doprovodná opatření usnadňující zapojení cílové skupiny do projektu, příspěvek na stravu a cestovné
 • Individuální přístup k účastníkům projektu, který je realizován v etapách po 20 účastnících.

Popis vybraných aktivit:

 • Motivační modul je tvořen souborem činností v délce 8 dnů (celkem 64 hodin) pro skupiny po 6-7 osobách.
 • Pracovní diagnostika a individuální plány jsou realizovány za účasti psychologa skupinově i individuálně v návaznosti na aktivizační modul. individuální plány jsou v návaznosti zpracovávány účastníky projektu a jednotlivých lektorů. Cílem je získání zaměstnání a k tomu naplnění předpokladů. Předpoklady nutné ke konkurenceschopnosti na trhu práce jsou předmětem individuálních plánů. Výstupem je 76 vypracovaných individuálních plánů. Aktivitu zajišťuje psycholog a 2 odborní lektoři
 • Rekvalifikační a certifikované vzdělávací kurzy pro tyto činnosti:

Zednické práce – specializace : zedník betonář, zedník obkladač, zedník omítkář

Montáž lehkých stavebních konstrukcí – specializace sádrokartonář

Malíř, natěrač, tapetář

Stavební tesař - specializace lehké dřevěné konstrukce

Pracovník v sociálních službách

Údržba zeleně, specializace sadovnictví, zahradnictví, lesní práce a údržba, údržba parků

Dobrovolník – registrovaný dobrovolník dle zákona o dobrovolnictví

Rukodělná řemesla – zpracování ovčí vlny, ruční tkaní, šití, výroba šperků drátováním atp.

Práce s křovinořezem, travními a pojezdovými sekačkami

Práce s motorovou pilou

Práce kovářské (základy uměleckého kovářství a podkovářství)

Chovatelství – chovatel – farmář, základy chovu zemědělských zvířat, koní, ovcí, skotu

Zpracování lesních plodů a bylin, konzervování, zavařování, sušení

Pomocné kuchařské práce

Výcvik personálu pro ubytovací, vzdělávací a konferenční centra

Domovní údržba – specializace na údržbu bytových domů

Výstupy : 64 certifikátů včetně osvědčení o získání rekvalifikace

 • Tvorba pracovních míst, poradenství a zprostředkování zaměstnání: Vytvoření 14 pracovních míst po dobu 12 měsíců, ta jsou určena pro úspěšné účastníky vybraných kurzů s cílem získat kvalifikovanou pracovní zkušenost a praxi, jako jeden z důležitých předpokladů pro získání kvalifikovaného pracovního místa.Po dobu realizace aktivity (především po ukončení kurzů) bude touto aktivitou asistováno všem účastníkům při hledání pracovního zařazení, poradenstvím a cílenou podporou. Tato aktivita bude realizována o.s. Ester i po ukončení projektu.

Podrobné informace o projektu poskytne:

Abe Staněk, os.ester@seznam.cz

Vlastislav Drga, vlastislav.drga@esterzalesi.eu , Polská 492 Javorník

Základní informace :

Číslo operačního programu: CZ 1.04

Název operačního programu OP: Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo výzvy: 91

Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní (nad 5 měsíců v registraci)

Délka realizace: 1.12. 2012 – 30.11. 2014