Revitalizace zázemí sociálních služeb OS Ester v Javorníku

http://www.rr-strednimorava.cz

Stručný obsah projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce tři objektů občanského sdružení ESTER v Javorníku. Jde o objekty Terapeutické komunity v Javorníku (Dům Trend) a Zálesí (Dům Esterka) a objektu Sociálně terapeutické dílny v Bílém Potoce. Cílem Projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním. Cílovou skupinou jsou lidé zdravotně handicapovaní s diagnosou duševního onemocnění.

Výstupy projektu:

  • rekonstrukce objektu a vnitřního vybavení Terapeutické komunity v Javorníku (Dům Trend)
  • rekonstrukce objektu a vnitřního vybavení Terapeutické komunity v Zálesí (Dům Esterka)
  • rekonstrukce objektu a vybavení Sociálně terapeutické dílny v Bílém Potoce
  • kvalitní a důstojné zázemí pro poskytování sociálních služeb
  • celkové navýšení kapacity o 9 osob

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.3.00/18.01115

Číslo operačního programu: CZ.1.12

Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy: 12.2

Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory: 12.2.3

Název oblasti podpory: Rozvoj venkova

¨

Číslo podoblasti venkova: 12.2.3.2.

Název podoblasti podpory: Sociální infrastruktura

Číslo výzvy: 18

Název výzvy: Výzva č. 18/2010 - 2.3.1 a 2.3.2, platnost od 26.1.2010 do 23.3.2010

Realizátor : Občanské sdružení Ester

Fotogalerie realizace