Čistá voda pro javornické koupaliště

Čistá voda pro javornické koupaliště

Účelem příspěvku je realizace samostatné etapy obnovy komplexu koupaliště plánované pro rok 2007. Příspěvek bude použit na nákup materiálu nutný pro dokončení úpravny a filtrace vody pro bazén koupaliště. Jedná se o komponenty pro chemickou úpravu vody (plynná chlorace vody) a materiál pro propojení čerpadel, filtrů a bazén koupaliště se strojovnou. Příspěvek v požadované výši umožní dokončení této etapy a splnění plánovaného rozsahu prací pro rok 2007, včetně možnosti návazného zkušebního provozu technologie.

Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje