Dětský klub Sabásek

Dětský klub SABÁSEK

Popis projektu

Cílovou skupinou projektu jsou romské děti ze sociálně slabých skupin, jež prožívají nebo jsou ohroženy sociálním vyloučením. Děti, které docházejí do Střediska dětí a mládeže Javorník navštěvují druhý stupeň Základní školy. Jsou to teenageři s nevelkým zájmem o školu a vědění všeobecně. Schází jim domácí prostředí, jež by je motivovalo k dosažení lepších výsledků ve škole a k šanci dostat se na odborné učiliště či střední školu. Středisko chce umožnit těmto dětem trávit smysluplně volný čas a hlavně zlepšit jejich školní prospěch pomocí lepších možností pozitivního odměňování. Pravidelné aktivity Sdružení momentálně probíhají v improvizovaných podmínkách montovaného domku a rozsah činností je omezen prostory. Není zde místo pro volnočasové aktivity jako je sport nebo tanec. Dřívější prostory, které Středisko využívalo jsou v dezolátním stavu a je nutné je opravit a zrekonstruovat. Tím bude možné rozšířit nabídku aktivit a zvýšit počet docházejících dětí. A právě k tomuto účelu bude získaný grant sloužit.

Projekt byl realizován za podpory Nadace O2