Javornicko společně

Javornicko společně

Cílem realizace projektu byla sociální terénní práce s romskými komunitami, rodinami a jedinci, kteří prožívali nebo prožívají, jsou vyloučeni, sociální vyloučeností.Komplexní sociální služba a práce se stala základem pro postupnou inkluzi rodin a jedinců zpět do většinové společnosti.

Projekt byl realizován v celé komplexitě, ve všech aktivitách a činnostech tak jak stanovovala kritéria projektu, to je „ Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy“ , s hlavní prioritou kladenou na zaměstnanost a sociální soudržnost, doplňovanou prioritami dostupného bydlení a dostupného vzdělání. Priority jsou dlouhodobého charakteru a jsou i nadále předmětem naší činnosti v oblasti sociální terénní práce s CS.

Projekt byl financován z dotace NROS a Evropské unie