Kaj džas Romale V

Číslo projektu: 17949/10 - SLP

Poskytovatel dotace: Úřad vlády

Dotační program: Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků

Realizátor

Občanské sdružení Ester

Zálesí 111, Javorník 790 70

Tel: 584 440 141, 584 440 211

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Web: www.esterzalesi.eu

IČO : 70599963

Základní idea a stručný obsah projektu:

Projekt navazuje na projekty minulých let. V tomto ohledu je možno vnímat projekt jako součástí dlouhodobého kontinua aktivit organizace směřujících ke zmírnění sociálního vyloučení především romských obyvatel v mikroregionech Javornicko a Žulovsko.

Zaměření projektu spadá kombinuje dvě oblasti podpory dotace – prevence sociálního vyloučení s důrazem na práci s dětmi a mládeží a na zaměstnání a navazující komunitní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách.

Základním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a sociální začleňování příslušníků cílové skupiny formou komplexního programu, který kombinuje poskytování registrovaných sociálních služeb (azylové bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace) s dalšími podpůrnými aktivitami (podpora vzdělávání dětí, podpora kompetencí rodičů při styku se školou, včasná indikace problémových situací v rodinách, komunitní práce a zaměstnanostní program).

Aktivity navržené k dosažení cíle:

1. podpora vzdělávání dětí ve věku základní školy - Aktivita je realizována v obcích Javorník, Bernartice a Uhelná. Základní metodou je skupinové doučování, které vychází z potřeb dětí indikovaných ve spolupráci s jejich učiteli.

2. motivační programy pro mládež ve věku 13-26 let - Jsou zaměřeny na celkový rozvoj osobnosti zapojených osob s cílem zvýšení obecných kompetencí nutných pro standardní život (tedy plné sociální začlenění a možnost rozhodování o svém životě). V rámcí motivačních programů jsou pořádány volnočasové aktivity a rekvalifikační kurzy. Tyto kurzy umožňují kombinaci motivačních a podpůrných aktivit, které mají potenciál reálně napomoci postupnému sociálnímu začleňování uživatelů projektových aktivit. Zastřešujícím principem je používání metod komunitní práce a komunitního organizování, jako nejefektivnějšího nástroje zkompetentňování participantů projektu z řad cílové skupiny.

3. azylové bydlení - zásadě se jedná o intenzivní formu terénní práce s důrazem na problematiku dluhů a hledání stálého bydlení. Důležité jsou prvky komunitní práce – zapojení obyvatel azylových bytů do standardních aktivit komunity a nácvik standardního nájemnického chování.