Kaj Džas, Romale VI

Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a sociální začleňování příslušníků cílové skupiny formou komplexního programu, který kombinuje poskytování registrovaných sociálních služeb (AD,SAS,SR) s dalšími podpůrnými komunitními aktivitami.

Projektové aktivity v upravené podobě pro rok 2012 sestávají:

1, Přímá podpůrná práce s dětmi, mládeží a dospělými (fakultativní služby) - denní práce s dětmi a mládeží v přípravě pro školu a podporu studia, realizováno ve 4 lokalitách, výchovně vzdělávací a motivační pobyty, prázdninové pobyty a individuální terénní práce.

2, Podpora zaměstnanosti CS, vytvoření několika pracovních míst ve spolupráci s ÚP Jeseník, kvalifikační kurzy pro mladé Romy bez kvalifikace a to včetně získání rekvalifikačního certifikátu.

3 Podpora udržitelného bydlení formou podporovaného garantovaného bydlení.