Kde domov můj

Kde domov můj

Cílová skupina:

  • Rodiny a jednotlivci, prožívající ohrožení své současné existence. – počet osob +-36 - Věkové složení - aktivní věk 20 - 55 let
  • Dlouhodobě nezaměstnaní, bez kvalifikace pro trh práce – počet osob +-80 – Věkové složení : od 20 let – 60 let
  • Děti a mládež z rodin se znaky sociálního vyloučení a děti, které patří do romské komunity i s rodin etablovaných ve většinové společnosti - Počet účastníků : +- 60,

Popis projektu :

řešení existenčního ohrožení rodin dochází nekontrolovatelnou zadlužeností vůči

smluvním platbám spojeným s bydlením. Vývoj k této situaci byl naším o.s. avizován

od konce roku 2006. K dnešnímu dni nebylo nalezeno trvalé řešení této situace a to

z následujících důvodů :

*přetrvává sociální závislost

*přetrvává chronická nezaměstnanost

*přetrvávají další znaky podmiňující sociální vyloučení a trvání hmotné

nouze.

Řešení zaměstnanosti CS a práce s dětmi

Projekt byl financován z rozpočtu Olomouckého kraje