Sociálně terapeutická dílna - Areál Červenka

Stručný popis projektu:

Předložený projekt navrhuje rekonstrukci objektu koupaliště na provozování sociálně terapeutické dílna. Hlavním cílem projektu je zajištění kvalitní a dostupné sociální služby. Projekt vytvoří chráněná pracovní místa a poskytne podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Projekt je výrazným způsobem inovativní, protože spojuje sociální služby terapeutické dílny s poskytováním služeb veřejnosti.

Jedná se o ojedinělý, pilotní projekt sociálně terapeutické dílny v ČR. Nikde nejsou poskytovány služby sociálně terapeutické dílny takovou formou a v takovém rozsahu, který nabízí realizace tohoto projektu.

Předložený projekt řeší sociální služby pro cílovou skupinu zdravotně postižených – osoby s duševním onemocněním.

Multiplikačním efektem projektu je podpora volnočasových aktivit místních obyvatel, podpora rozvoje cestovního ruchu a rozvoj sportovních areálů v provozní etapě.

Stránky areálu Červenka: Koupaliště a kemp Červenka

Číslo operačního programu: CZ.1.12

Název operačního programu: ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy: 12.2

Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory: 12.2.3

Název oblasti podpory: Rozvoj venkova

Číslo podoblasti podpory: 12.2.3.2

Název podoblastní podpory: Sociální infrastruktura

Číslo výzvy: 03

Název výzvy: Výzva č.03/2008 – pro oblasti/podoblasti podpory 1.2.1, 2.3.2 a 3.2, platná 28.2.2008-5.5.2008

Název projektu: Sociálně terapeutická dílna – areál Červenka

Realizátor : Občanské sdružení Ester

Zálesí 111, Javorník 790 70

Tel: 584 440 141, 584 440 211

E-mail: ester.zalesi@seznam.cz

Web: esterzalesi.eu

IČO : 70599963

V soutěži Můj projekt ROP Střední Morava se projekt umístil na 141. místě z 430 soutěžních projektů.

http://www.mujprojekt.eu