Azylové domy

„Azylové domy v Olomouckém kraji I.“

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213

Obecné poslání organizace Ester z.s.

Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm.

Posláním služby je pomoc osobám v krizové situaci související se ztrátou bydlení, zachování rodinného soužití a usilování o překonání této situace a obnovení samostatného plnohodnotného života ve společnosti.

Co nabízíme

 • možnost přechodného řešení problémů s bydlením
 • pomoc při hospodaření s penězi
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod při jednání na úřadech
 • pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.)
 • asistence při získávání zaměstnání
 • pomoc při řešení dluhů
 • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi
 • služba je poskytována za úplatu

Pro koho je služba určena

 • osamělí rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší a osoby v krizi

Podmínky poskytnutí služby

 • Prosíme kontaktujte vedoucí služby, který vám sdělí všechny podrobnosti - vizte kontakt níže

Místa poskytování služby

 • Javorník, Uhelná

Podrobný popis služby:

Služba obsahuje následující činnosti dle zákona o sociálních službách:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vedle těchto činností nabízíme podporu při finanční stabilizaci, řešení dluhů a asistenci při zvyšování kvalifikace a hledání zaměstnání. Dětem potom nabízíme doplňkové programy podpory školní úspěšnosti a pozitivního trávení volného času.

Rodinám služba umožňuje společné bydlení, které považujeme za základní podmínku pro stabilizaci a pro přechod do standardní a dlouhodobě udržitelné formy bydlení. Rodiny využívají standardní byty v bytových domech, kde dochází k reálným interakcím s dalšími nájemníky a rodiny tak žijí v přirozeném prostředí, v němž se zdokonalují v kompetencích udržet si stálé bydlení. Při poskytování služby se zaměřujeme na zlepšení dovedností při údržbě bytu a jeho okolí, zvýšení schopností bezproblémového sousedského soužití a zvnitřnění platební morálky vůči majitelům bytů. Tyto schopnosti spolu s nabízenými doplňkovými programy reálně umožní rodinám udržet si bydlení i mimo poskytovanou sociální službu.

Cíle služby:

1) Stabilní a bezpečné bydlení pro jednotlivce či rodiny s dětmi

2) Činnosti směřující ke stabilizaci rodinných vazeb – udržení rodiny pohromadě

3) Ekonomická stabilizace rodiny (finanční plánování, dluhové poradenství)

4) Podpora rodičovských kompetencí – rodiče získávají potřebné kompetence k výchově dětí

Základními principy při poskytování služby je zachování důstojnosti uživatelů, důraz na podíl uživatelů při hledání řešení problémů a realizaci těchto řešení a respekt k rozhodování uživatelů o jejich dalším životě.

Služba je poskytována za úplatu podle prováděcí vyhlášky zákona o sociálních službách.

Před zahájením služby jsou vyjednány podmínky poskytování služby a v případě základní shody je podepsána smlouva, která upravuje způsob poskytování služby a způsob ukončení spolupráce.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Sociální pracovník

Abraham Staněk, tel.: 739 834 103

e-mail: abraham.stanek@esterzalesi.eu

Věra Rumanová, tel.: 702 160 034

e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu

Vedoucí služby

Roman Výborný, tel.: 727 973 332

e-mail: roman.vyborny@esterzalesi.eu


Místa poskytování služby:

Uhelná 82, Uhelná 790 68


Kontaktní místo služby: Dům TREND Polská 492, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 15:00Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazena v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.