Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Obecné poslání organizace Ester z.s.

Ester z.s. napomáhá lidem žít plnohodnotný, důstojný, zodpovědný a nezávislý život. Pomáhá a podporuje je v prožívání života vedoucího k získání pocitu vlastní hodnoty a jedinečnosti, smyslu ve vztahu k okolnímu světu a smysluplného poslání v něm.

Služba usiluje o podporu důstojného života rodin s dětmi, které budou schopny řešit své problémy vlastními silami a budou schopny zajistit svým dětem výchovu a péči potřebnou k jejich zdravému vývoji.

Co nabízíme

 • pomoc při doučování dětí
 • pomoc při řešení dluhů a hospodaření s penězi
 • pomoc při prosazování práv a zájmů
 • doprovod při jednání na úřadech
 • pomoc při vyjednávání s majiteli bytů
 • pomoc při kontaktech se školou
 • pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.)
 • asistence při získávání zaměstnání
 • zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi a organizacemi
 • služba je bezplatná

Pro koho je služba určena

 • rodiny s dětmi, které se ocitli ve špatné sociální situaci
 • rodiny s dětmi se vzdělávacími a výchovnými problémy

Podmínky poskytnutí služby

 • Prosíme kontaktujte vedoucího služby, který vám sdělí všechny podrobnosti - vizte kontakt níže.

Podrobný popis služby:

Služba obsahuje následující činnosti dle zákona o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Činnosti uvedené v první bodě jsou realizovány buď přímou podporou rodičů a dětí v prostředí domácnosti nebo jsou nabízeny pro děti doplňkové programy podpory školní úspěšnosti a pozitivního trávení volného času. Rodičům jsou zprostředkovány programy zvyšování kvalifikace a asistence při hledání zaměstnání.

Služba se dle domluvených potřeb zaměřuje na zvýšení kompetencí při zajištění stability hospodaření rodin, zvýšení zručností při podpoře dětí v přirozeném vývoji. V případě potřeb jsou zprostředkovány další specializované služby, které zlepší schopnosti rodičů podporovat své děti a/nebo služby, které pomáhají přímo dětem. Pracovníci poskytovatele pomáhají navázat rodičům vztahy se vzdělávacími institucemi a podporují je v pravidelné komunikaci s nimi.

Cíle služby jsou:

1) Udržení rodičovských kompetencí (Docházka do školy, doučování, volnočasové aktivity)

2) Zvyšovat uplatnitelnost rodičů na trhu práce (účast na rekvalifikačních kurzech, dobrovolnická činnost, vlastní iniciativa na poli profesní a kariérní orientace (CV, hledání práce) atp.

3) Posílení finanční gramotnosti rodiny (efektivní nákupy, dluhy, plánování, pravidelné platby)

4) Samostatné jednání v relevantních institucích – běžně dostupných veřejných službách (úřady, OSPOD, školy, nemocnice, organizace poskytující volnočasové aktivity)

Základními principy při poskytování služby je zachování důstojnosti uživatelů, důraz na podíl uživatelů při hledání řešení problémů a realizaci těchto řešení a respekt k rozhodování uživatelů o jejich dalším životě ovšem s ohledem na zájmy dětí.

Služba je poskytována bezplatně především v prostředí domácností uživatelů, některé úkony mohou být poskytovány ambulantně v kanceláři. Doplňkové činnosti jsou realizovány zpravidla mimo domácnost uživatelů.

Před zahájením služby jsou vyjednány podmínky poskytování služby a v případě základní shody je podepsána smlouva, která upravuje způsob poskytování služby a způsob ukončení spolupráce.


Kontaktní osoby:

Sociální pracovník

Abraham Staněk, tel.: 739 834 103

e-mail: abraham.stanek@esterzalesi.eu

Věra Rumanová, tel.: 702 160 034

e-mail: vera.rumanova@esterzalesi.eu

Vedoucí služby

Roman Výborný, tel.: 727 973 332

e-mail: roman.vyborny@esterzalesi.eu


Místa poskytování služby:

Kontaktní místo č.1 - Polská 492, 790 70 Javorník

Konzultační hodiny: Po - Pá od 8:00 - 15:00 hod