Volnočasové programy

Ester z.s. dlouhodobě vytváří programy pro děti ze znevýhodněných rodin (dlouhodobě nezaměstnaní, sociálně slabí).

Tyto programy se věnují těmto dětem v jejich volném čase, který je důležité naplnit smysluplnou činností rozvíjející dětskou osobnost. Pro děti vyvíjíme pravidelné akce zaměřené na sport, kulturu a pobyt v přírodě.

V jednotlivých záložkách naleznete, které programy se v daném roce uskutečnily.