Rok 2014

TÁBORY 2014

Letní tábor 12. - 15. 8.

Námořníci:

Po celou dobu pobytu se děti aktivně zapojovaly do výchovně - vzdělávacích her. Děti byly velmi společenské a spolupracovaly v kolektivu.

V rámci her si děti postavily loď, která měla kormidlo a svého kapitána. Naši malí námořníci zažili na svých cestách spoustu překvapení a zážitků- například při vylodění na neznámou pevninu byli přepadeni místním kmenem kanibalů a také při zpáteční cestě lodí si museli poradit i s piráty.

Celý pobyt byl ukončen slavnostním námořnickým bálem

Letní tábor 11. - 16. 8.

Kdo přežije: Téma odvozeno od televizní realityshow, kdy děti pomocí herních úkolů soutěžily o kuličky. Formou poznávacích her se děti dozvěděly informace o kultuře, zvyklostech v jednotlivých světadílech (Amerika, Austrálie...).

(Upravit záznam)

Letní tábor 28. 7. - 2. 8.

EXPEDICE SODALKOP SOHORONDEJ: Tábor byl zaměřen na poznávání sebe, svých potřeb, tužeb, pocitů a v neposlední řadě na poznávání svého Já. Téma bylo v souladu s environmentální výchovou (propojení své vnitřní síly s přírodními silami-záchrana šamanky Máši).

(Upravit záznam)

Letní tábor 28. 7.v- 2. 8.

Tento tábor byl zaměřen na poznávání vojenské historie a režimu. Pomocí "bojových" her se děti učily spolupráci a komunikaci.

(Upravit záznam)

Letní tábor 21. - 27. 7. 2014

Děti se učily týmové spolupráci a komunikaci. Poznávaly okolí Javornicka.

(Upravit záznam)

Letní tábor 14. - 19.7. 2014

Bobr Camp: Děti se učily práci a zacházení s kánoemi, orientaci v terénu pomocí kompasů. Každý den plnily úkoly a sbíraly bobříky, které byly při večerních táborácích a písních vyhodnocovány.

(Upravit záznam)

Letní tábor 7. - 13.7.

Děti poznávaly okolí tábora a javornicka. Učily se společnému soužití při společných hrách, slušnému chování při stolování a vzájemné spolupráci při řešení soutěžních úkolů.

Sportovní den 28.8.

Vypalování do dýhy

Přespání v Račím údolí 21.6.

Sbírání borůvek na Borůvkové hoře

Výuka rybolovu

Horolezecká stěna

Vynášení Morany 30.5.

Děti se za doprovodu lektorů namaskovaly jako čarodějnice a černokněžníci. Doputovaly do Račího údolí, kde vyráběly panenky ze sena a přírodních materiálů. Vařily kouzelné lektvary, opékaly špekáčky a hrály různé hry.

Výlet na Červený důl 9.5.

Děti se seznámily s historií osady Červený důl a po příchodu na místo si prošly zbylá stavení zaniklé osady.

Výlet na 7 křížů 9.5.

Společně s dětmi jsme probírali historií místa "Sedm křížů" a pak jsme poznávali v přírodě různé druhy bylin.

Výlet na Borůvkovou horu 24. 5.

S Dětmi jsme vyrazili z Javorníka od Jánského vrchu. Zde jsme po červené stezce dorazili za deště na vrchol Borůvkové hory. V cíli nás čekalo již sluníčko a děti si mohly v klidu užít výhled z rozhledny. Zpět jsme šli pro změnu kratší cestou po zelené a domů jsme se navrátili tak akorát na večeři. Cestou děti poznávaly různé vzácné druhy zvířat př. modranku karpatskou, mloka skvrnitého a spoustu dalších zajímavých živočichů.

Přátelský turnaj Judo Mohelnice 13.5.

Děti získaly nové zkušenosti a dovednosti v oblasti sebeobrany. Trénink byl završen přátelským turnajem mezi jednotlivci místního klubu. Snaha a zápal byl oceněn účastnickými diplomy.

Velikonoční výlet 18.4.

Skupina 10 dětí se vydala s Janem Davidem na prohlídku naučné stezky s výkladem. Na programu bylo seznámení dětí s význámem lužního lesa, se zaměřením na správné chování v jarním období, kdy se rozmnožují jak rostliny, tak živočichové. Zbytek dětí trávil čas přípravou ohniště a buřtů k opékání. Po opečení buřtu se hráli hry (sníst jablko ve dvojcích, lišky a jezevci a jiné vědomostní i pohybové hry).

Velikonoční besídka v Uhelné 17.4.

Sraz s dětmi byl již v 10:00 v Uhelné u klubovny. Vzhledem k pěknému počasí jsme se rozhodli vytáhnout pracovní lavice ven a zde si užít zábavu. Byl nachystán velikonoční program:

- pletení pomlázek

- pečení velikonočích beránků

- barvení vajíček

Všech 37 dětí se aktivně zúčastnilo a k závěru akce v 17:00 si odnesly ručně upletené pomlázky, namalovaná vajíčka a plné bříška velikonočních beránků.

Andersenova nov v Bernarticích

Knihovna v Bernarticích patří mezi aktivní členy, kteří se zapojují do celosvětové akce "Andersenova noc". Děti se této akce pravidelně účastní přičemž pro mnohé z nich je to nevšední poznávací zážitek plný dobrodružství, který mnohé knihy nabízejí. S dětmi jsme četli spoustu zajímavých příběhů až do večerních hodin a ten kdo neposeděl, mohl si zahrát nějakou předem nachystanou hru.

Celá akce se povedla a všichni se domů vraceli v pořádku a spokojení.

Recyklace pet lahví

Děti si s velkým nadšením vyzkoušely velmi zajímavou techniku, kdy z použitých pet lahví vyráběly nové výrobky. Děti pet láhve nejprve nahřály, poté zformovaly do patřičného tvaru a nakonec slepily. Pod odborným vedením lektorek vznikaly opravdu krásné výtvory

Noví mazlíčci v centru sociálních služeb Uhelná a Javorník

Ve spolupráci s ekologickým centrem Duha v Jeseníku, byli dětem věnováni tak trochu exotičtí mazlíčci. Jedná se o plže Oblovku žravou (Achatina fulica), která obývá tropické lesy jižní Afriky, ihned pojmenované Fredy a Rudolf. Tito hlemýždi mají v našem centru nelehkou úlohu, a to vychovávat děti ke zodpovědnosti vůči ostatním a také je vést ke vztahu k přírodě.

Společné vaření matek s dětmi 25.3. 2014

V úterý ráno jsme se domluvili s maminkami a jejich malými ratolestmi na společném setkání v klubovně Ester. Dětem byl otevřen dětský koutek, kde mohly s maminkami hrát různé hry (omalovánky, vyrábění velikonočních beránků, malování vajíček a spousta dalších aktivit). Ostatní maminky se vrhly do přípravy společného oběda. Zapékali jsme těstoviny se zeleninou, což se náramně podařilo a po společném obědě jsme umyli nádobí. Celým dopolednem se linula tak příjemná atmosféra, že jsme se jen těžce rozcházeli domů.

Úklid Lánského potoka v obci Uhelná 22.3. 2014

Ve spolupráci s místními hasiči Uhelná a našimi klienty jsme domluvili společný úklid Lánského potoka. Této aktivity se zúčastnily převážně děti společně s námi. Hasiči nám přerozdělili úsek, který bylo nutné vyčistit, načež se děti s vervou pustily do práce. Společnými silami jsme vše zvládli v rekordním čase a děti byly místními dobrovolníky pochváleny. Tímto bychom chtěli poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičům za pozvání a dobře odvedenou práci a budeme se těšit na další společnou akci.

Výlet na“ Antoníčka“: Račí údolí - Javorník

Jako místo setkání jsme určili Kulturní dům v Javorníku přesně ve 14:00, kde již čekal kolega Jan David se skupinou dětí z Javorníka a Bílé Vody.

Z Uhelné vyrazily děti v doprovodu Davida Koukala a Ilony Palenkásové pěšky o půl hodiny dřív, aby stihly sraz s Honzou. Po cestě je čekalo malé neplánované dobrodružství. Hned za obcí Uhelná, havaroval přímo před zrakem celé skupiny cyklista, který zůstal nehybně ležet. Pracovník David Koukal zůstal se skupinou dětí, aby zajistil jejich bezpečí a Ilona zkušeně podala zraněnému první pomoc. Děti se hned ptaly, co Ilona dělá, což jim David průběžně vysvětloval. Pro děti to byl silný zážitek, který jim umožnil si celý postup velmi dobře zapamatovat (volání sanitky, předávání informací, komunikace se zraněným, zajištění základních životních funkcí). Sanitka přijela vzápětí a s celou skupinou jsme tak mohli pokračovat dále. Pro toto malé zdržení na nás Honza s další skupinou čekal na hřišti. Odtud jsme vyrazili na okružní výlet. Děti byly dobře motivované, takže nedošlo k žádné konfliktní situaci s lektory, což přispělo k pohodové atmosféře ve skupině.

K závěru výletu jsme navštívili vyhlídku Čertova kazatelna a relaxační zázemí v Račím údolí. Zde si děti chvíli hrály u potoka na houpačkách. Příjemně unavené děti jsme dopravili domů do rodin okolo 18:00 jak bylo domluveno. Celý výlet proběhl dobře, děti byly nadšené a plné zážitků.

Společné vaření dětí v klubovně

Kvůli špatnému počasí byla akce úklid potoka v Uhelné zrušena ale bylo to nahrazeno vařením Guláše v klubovně. Setkali jsme se v 8:00 Uhelné v klubovně a u vařili jsme si guláš a upekli buchtu a kreslili povídali a pouštěli hudbu.

Úklid Javornického potoka 8.3.2014

Sobotního úklidu toku Javornického potoku se dále z veřejnosti a zaměstnanců zúčastnili: Oliver a Tobias Dzubákovi, Markéta Dzubáková, Pavel Salva

Sraz byl v 9:00 u kulturního domu v Javorníku. Zde nám popřála starostka k pěkné práci a poděkovala za naši iniciativu. Poté jsme se vybaveni s klacky a pytli na odpad vydali po proudu říčního toku posbírat nepořádek.

Děti byli velmi aktivní a nasbírali 7 plných pytlů. Po cestě nacházeli dokonce i živé pstruhy a mohli si je i chytnout do ruky. Celou akci jsme zakončili u mostu na obchvatu ve 12:00

Opékání brambor 26.2.2014

S dětmi lektorka Ilona vyrazila hned po doučování za obec Uhelnou na skrytou louku. Po cestě se k ní přidal i lektor Jan s Javornickou skupinou. Po cestě se dětem vysvětloval účel mysliveckých kazatelen.

Na místě si děti mohli vlastnoručně vyzkoušet výrobu bezpečného ohniště. Správné rozdělání ohně a jednoduchý recept na opečené brambory v popelu. S pozdní skupinou z doučování dorazil i David Koukal. Děti hráli na louce různé hry i po cestě domů.

Úklid zahrady v Uhelné 7.2.2014

Přichystání staré zanedbané zahrady v obci Uhelná. Děti si vyrobily návrhy, jak by chtěly, aby zahrada vypadala. Poté následoval další krok - úklid a příprava na další práce. Tuto etapu budeme muset ještě podpořit několikrát, aby bylo možno se zahradou pracovat.

Horolezecká stěna 6.2.2014

V Javornické tělocvičně si děti vyzkoušely správné technické lezení nejen do výšky, ale i na boulderu.

Výroba ptačích budek na července 4.2.2014 V areálu koupaliště Červenka se děti ohřáli u krbu. Při procházce po ekostezce jim Honza David ukázal proč, kde a jak se ptáčci ubytovávají a co jednotlivě potřebují, aby jim bylo příjemně. Poté a malém fotbálku jsme se vrhli do nákresů a návrhů budek. Nejlepší návrh a nákres s prezentací byl náležitě odměněn.

Bruslení 31.1.2014

V Jeseníku jsme vyzkoušeli letošní bruslení na Priessnitzových Lázních. Děti si cestou do kopce potrénovaly fyzickou kondici. Na kopci již neváhaly a obouvaly i brusle kamarádům. Zahráli jsme si různé hry jako na honěnou, podjížděnou či mašinku. Cestou zpět si někteří prošli kolonádu a zbytek počkal v teplé cukrárně u teplého čaje.

Hraní na Ekocentru

Ve středu 15. 1. 2014 se uskutečnila akce na Ekocentru Rychleby, kde pod vedením Honzy Davida si vyzkoušelo deset dětí nové hry. Tyto hry jsou z dílny Honzy, které jsou speciálně navrženy pro výchovný proces v okruhu ekologického chování.