Aktivity děti 2012

Předvánoční akce

Dne 16. 12. 2012 se uskutečnila v Javornické malé tělocvičně předvánoční akce pro děti a jejich rodiče. Této akci předcházela jednak příprava programu (živá hudba, vystoupení dětí, příprava pohoštění apod. První děti se objevily kolem dvanácté hodiny. Akce začala oficiálně o půl jedné a zahájil jí Karel Novák, který všechny přítomné přivítal a představil program. Poté si vzal slovo pastor Milan Havel, který dětem a rodičům vysvětlil význam adventu a Vánoc. Následovali jednotlivá vystoupení dětí. Ty se do toho jako vždy obuly na plno a příjemně překvapily svým zpěvem a tancem.

Děti za svůj výkon dostaly balíčky se sladkostmi a začala volná zábava, ke které nám hráli Roman Žiga, Lukáš Gorol a Daniel Červeňák.

Tuto zábavu jsme ukončili o půl čtvrté, uklidili tělocvičnu a s velmi příjemnými zážitky jsme se vydali do svých domovů.

Výlet do Papírny ve Velkých Losinách

V sobotu 3. 11. 2012 jsme s dětmi vyrazili do Velkých Losin, do Muzea papíru. Ve zdejší papírně se děti seznámily s výrobou ručního papíru a s historií papírnictví u nás i ve světě. Vzhledem ke špatnému počasí jsme se vrátili do Jeseníku, kde nepršelo. Tam jsme navštívili Vlastivědné muzeum ve Vodní tvrzi. Dětem se velmi líbila expozice fauny a flóry Jesenicka a vystavené minerály. Výlet jsme zakončili na dětském hřišti. Návrat domů byl v odpoledních hodinách.

Výlet do Ostravy 20.10.2012

Dne 20. 10. 2012 jsme uspořádali výlet do Hornického muzea v Ostravě.

V osm hodin jsme vyrazili vlakem z Javorníka. Bylo krásné počasí, děti si užívaly cestu vlakem, hrály různé hry, a cesta nám docela rychle utekla. V 12.15 jsme dorazili do Ostravy. Na nádraží na nás čekala naše kamarádka, která nás doprovázela do muzea a strávila s námi skoro celý den. Při příjezdu do muzea jsme si na začátku prohlídli různé stroje z dřívějších dob, které byly používány k těžbě uhlí. Byla zde také postava pračlověka a mamuta - ukázka bydlení pravěkých lidí. Ve 14. hodin jsme měli objednanou prohlídku dolu. Výtahem jsme jeli do dolu, kde na nás čekal průvodce, který nám ukázal různé způsoby těžby uhlí od ručního kutání až po nejnovější metody těžby. Dětem se v dolech moc líbilo. Do odjezdu domů jsme měli ještě čas, a tak se naše kamarádka s Ostravy nabídla, že nám ukáže něco pěkného z Ostravy. Děti se chtěly povozit tramvají, některé z nich ještě tramvají nikdy nejely, moc je to bavilo a pochvalovaly si to.

Pak jsme vyrazili na vlakové nádraží, kde jsme měli ještě chvilku času, a tak si děti daly čaj a rozloučily jsme se s naší průvodkyní. Děti ji pěkně poděkovaly za to, že s námi byla a ukázala jim něco nového.

Výlet se skauty 5. - 7.10. 2012

Hlavními cíli této akce bylo seznámení romských dětí s pojmem skaut a se seznámením se s novými kamarády. Této akce se zúčastnilo celkem devět dětí a dva vedoucí. Z Javorníku jsme odjížděli ve čtyři hodiny odpoledne. Do Mikulovic na Munu, kde se tato akce konala jsem dorazili okolo půl sedmé. Po ubytování a večeři nastala fáze seznamování s novými kamarády formou her. V tomto duchu pokračoval i celý pobyt. Střídaly se bloky pohybových her (jako např. hra Hutututu, Na upíry apod.) s bloky vzdělávacími (kdo je to skaut, co je to předsudek apod.). Dále jsme si prošli část bývalého vojenského prostoru, vyzkoušeli jsme si střelbu ze vzduchovky a z luku a šípu. Nedělní den nám znepříjemnilo nevlídné počasí. Děti se však dokázaly zabavit po svém. Hrály např. ping pong, stolní fotbal apod. Mohu říci, že se nám víkend vydařil a cíle jsme alespoň částečně splnily.

Výlet Brno 2012

Podnětem pro podzimní výlet do Brna byl volný termín prodlouženého víkendu v souvislosti se státním svátkem Sv.Václava . Osmičlenná skupinka děvčat pod vedením A.Staňka a E.Svobodové odjela vlakem ve čtvrtek 26.9.2012 odpoledne do Brna , kde se ubytovala v dívčím internátě Evangelické akademie v Brně s výhodnou polohou ve středu města.Chtěli jsme děvčatům nabídnout pestrý program se zapojením všech smyslů a využít různých podnětů k interakcím. Na páteční den byl v nabídce výlet parníkem po přehradě k hradu Veveří a jeho návštěva. Tento den jsme nezakončili v ZOO, ale prohlídkou dvou hlavních dominant města Brna – Špilberku a Petrova. Sobotní dopoledne bylo ve znamení cirkusu. Předcházelo tomu časově poměrně náročné ranní vstávání a příprava na denní program. Součástí pobytu bylo i plnění určitých povinností jak každá sama pro sebe tak i pro komunitu. Příprava snídaně, prostírání stolu, obsluha, úklid ze stolu, umývání nádobí. Myslet na druhé, poprosit, poděkovat, nic nemít za samozřejmé. Abychom rozchodili celodenní sedavou zábavu, přešli jsme pěšky z Kraví Hory do Králova Pole na návštěvu ke Staňkům. Setkání generací – 90ti letý pan Staněk s deset-dvanáctiletým mládím, myslím zanechalo dojem, když ne oboustranný, tak alespoň u té starší generace určitě. Neděle, den poslední i den odjezdu, den úklidu a příprav na cestu. Dopolední účast na mši Sv. na Petrově, ještě stihnout uvařit oběd i sníst. Program nabitý hlavně proto, že čas utíkal mnohem rychleji než obvykle.Předali jsme klíče paní vedoucí internátu, poděkovali a v půl jedné s batohy na zádech se s místem rozloučili a zamířili zase zpět na nádraží.

Vodácký výcvik 2012

V rámci projektu Kaj Džas, Romale VI byl ve dnech 28.-30.82012 uspořádán vodácky kurz. Tohoto kurzu se zúčastnilo deset dětí a čtyři vedoucí. Kurz měl několik částí. První den jsme se sešli na koupališti Červenka. Zde byla naše základna. První den jsme se vydali do nedaleké polské obce Kozólno. Zde jsme již předem nachystali naše čtyři kánoe. Po příjezdu jsme kánoe přenesli do vody, řekli si něco o bezpečnosti při plavbě na kánoi a způsob, jak jí ovládat. Mládež si vyzkoušela ovládání lodě s pomocí instruktorů a po nějaké době se jim dařilo loď celkem bezpečně ovládat. Vypluli jsme tedy na nedaleký ostrůvek a zpět. Poté jsme objeli částečně jezero kolem jeho břehu až k hrázi, kde jsme nechali lodě a šli se podívat na řeku Nisu. Po návratu zpět do kempu Červenka jsme postavili stany a uvařili večeři. Druhý den jsme se společně s dalšími dětmi vydali na nejvyšší horu Rychlebských hor a to na Smrk. Dětem se výlet velice líbil. Poslední den jsme opět strávili na jezeře. Děti si pod vedením Abeho Staňka objely celé jezero po jeho obvodu. Ostatní vedoucí přichystali občerstvení v podobě grilovaných kuřecích stehen. Před obědem jsme si ještě na chvíli zahráli volejbal. Po obědě jsme umyli a vyčistili lodě, pomohli vše uklidit a v odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět domů. Dětem se tento pobyt velice líbil. Získaly nové zkušenosti v řízení kánoe, podívaly se na nové místa a užily si poslední dny prázdnin.

Letní brigády 2012

V rámci krajského projektu „ Účast a sebevědomí – milníky integrace“, byly dne 18. 7. 2012 zahájeny brigády pro romskou mládež. Mládež byla rozdělena do dvou pracovních skupin po pěti členech. Další dvě brigádnice dostaly za úkol, individuální práci s malými dětmi.

Pracovní skupiny se střídaly v pracovním procesu po třech dnech. Brigádníci vystřídali několik druhů práce od vyřezávání náletových dřevin, čištění potoku od naplavenin, stavění nové střechy přístřešku na dřevo až po práci v lese. Zde sbírali nařezané špalky na hromady, nakládali na vlečku a větší špalky štípali pomocí klínů na poloviny, či čtvrtiny.

Individuální práce s dětmi spočívala ve tvorbě jednodenních volnočasových aktivit pro děti a ve výpomoci na vícedenních letních táborech.

Tyto brigády měly zajistit romské mládeži jednak finanční výdělek a také je naučit mnoha novým dovednostem jako např. práci se dřevem apod. V neposlední řadě je naučit pracovním návykům a práci v kolektivu.

Závěrem bych mohl říci to, že brigády přesně splnily záměr tohoto projektu. Brigádníci se naučili jak spoustu nových dovedností, tak i práci v kolektivu. Projevilo se v nich určité nadání a mohli si sami vyzkoušet, jaká práce by je v budoucnu asi bavila, což je pro tuhle věkovou skupinu dětí, chystající se pomalu a jistě na střední školy a učiliště jistě pozitivní věc.

Další věcí, kterou se naučili, je určitá pracovní morálka. Její upevnění v lidech tohoto věku by mohla mít za cíl to, že tato mládež již nebude sedět doma se založenýma rukama, ale že bude k životu přistupovat aktivně. Aktivně hledat zaměstnání a chtít pracovat.

Prázdninový pobyt VI.

Šestý prázdninový pobyt se konal ve dnech 6.-10.8.2012. Jednalo se o putovní tábor pro starší mládež (14 - 17 let). Tábor započal v pondělí na chatě Růženec. Zde jsme si řekli vše o náplni tohoto pobytu i o pravidlech, které je třeba dodržovat. I přes z počátku negativní přístup některých účastníků se nám podařilo rozběhnout táborovou hru. Ve středu jsme vyrazili na šestnáct kilometrů vzdálený pochod k Paczkowskému jezeru. Cestou jsme navštívili město Zlotý Sztok. U jezera jsme rozbili tábor a od páté hodiny do skoro osmé jezdili na kánoích po jezeře. V této činnosti jsme pokračovali i další den dopoledne a kolem druhé hodiny byli účastníci dopraveni automobily zpět na základnu do Bílé Vody. Na další den byly v rámci celotáborové hry naplánované práce na údržbě základny a odpolední velká lesní hra. Bohužel se od toho všeho pro nezájem mládeže dále spolupracovat odpustilo a po ranní hygieně nás většina účastníků opustilo. Se zbývajícími účastníky jsme uklidili chatu a předčasně odjeli domů. Většina účastníků v minulém roce úspěšně absolvovala tzv. instruktorský kurz a aktivně a velmi dobře se podílela na přípravě a organizaci akcí pro menší děti. Je zřejmé, že mládež ve věku čtrnáct let a více potřebuje akce, které budou již od počátku zaměřeny na pomoc druhým, nebo nabídnou určité extrémní zážitky. K takové akci ovšem musí být dlouhodobě motivováni, musí mít podíl na její přípravě a účast musí být založena striktně na dobrovolné bázi. Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Prázdninový pobyt V.

Pátý prázdninový pobyt se konal na chatě Růženec v Bílé Vodě ve dnech 30.7 - 4.8.2012. Tototo turnusu zúčastnilo celkem šestnáct dětí ve věku 7 - 15 let, dva vedoucí a dva brigádníci. Počasí nám docela přálo a tak jsem vymýšleli různé sportovní i intelektuální hry, chodily jsme na houby a na procházky po lese. Navštívil nás i místní novinář p. Hastík a napsal o nás článek do Jesenického týdeníku. Cílem tohoto výletu bylo vylepšení mezilidských vztahů. Děti si na začátku mezi sebou sprostě nadávali a tak jsme se snažili pomocí her a společné práce tento nešvar odstranit. Nakonec se nám to docela povedlo. Děti se i přes větší věkové rozdíly naučily společně pracovat např. při úklidu chaty, či sběru dřeva.Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Skautský závod

Dne 25.7.2012 byl uspořádán v Javorníku skautský závod. Byl určen pro děti středního školního věku, účastníkům bylo mezi osmi a dvanácti lety. Před začátkem závodu byla asi hodina věnována úvodnímu slovu o skautské organizaci a základům šifrování a práce s mapou. Akce byla koncipována jako závod čtyřčlenných hlídek na trati dlouhé cca 3 km, na níž byla stanoviště, kde bylo třeba plnit úkoly - přechod lanové lávky, poznávání živočichů, poznávání dopravních a turistických značek apod. Všechny hlídky dokázaly absolvovat trasu dle zákresu v mapě, našly zadání ukryté na trase a bodová hodnocení znalostí disciplín byla na vysoké úrovni. Chybné odpovědi byly společně probrány. Po skončení závodu byly vyhlášeny vítězné hlídky a účastníci odešli pěšky na koupaliště, kde strávili zbytek dne již odpočinkovými činnostmi. Tento závod byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Prázdninový pobyt IV.

Čtvrtý prázdninový pobyt se konal v Javorníku ve velké tělocvičně dnech 23. - 28.7.2012. Tohoto turnusu se zúčastnilo celkem devět dětí věku 7 až 12 let a dva vedoucí. Cílem pobytu bylo smysluplné využití volného času pomocí různých výletů. Nedílnou součástí toho všeho bylo stmelení kolektivu. Děti spolešně s vedoucími navštívili Lázně Jeseník, Koupaliště Červenka strávili odpoledne se členy Brontosaurů, hrály různé sportovní hry. Při celodenních výletech děti objevovaly nová a zajímavá místa našeho regionu. Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Prázdninový pobyt III.

Třetí prázdninový pobyt se konal ve dnech 16. - 21.7.2012 na chatě Růženec v Bílé Vodě. Tohoto turnusu se zúčastnilo celkem šestnáct dětí ve věku 7 - 12 let a tři vedoucí. Na začátku akce byly děti seznámeny s pravidly, které budou dodržovat po celou dobu pobytu. Za dodržování pravidel, byli dětem přidělovány body. Cílem bylo dodržování hygienických návyků, sebekázeň a práce v kolektivu. I přes nepřízeň počasí, která nás provázela až do čtvrtka se děti chovali ukázněně. Pokud to počasí aspoň trochu dovolilo, hráli jsme před chatou různé pohybové hry i hry pro rozvoj intelektu. Ve čtvrtek se počasí umoudřilo a my jsme vyrazili na výlet do Javorníku. Zde jsme si zahráli na hřišti fotbal, vyzkoušeli prolézačky a taky jsme šli na zmrzlinu. Na závěr dne jsme si rozdělali oheň a opekli špekáčky. Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Prázdninový pobyt II.

Druhý prázdninový pobyt se konal 17. - 20.7.2012 na Muně v Mikulovicích. Jednalo se o prázdninový pobyt pro děti předškolního věku. Tohoto turnusu se zúčastnilo celkem devět dětí a dva vedoucí. Tábor začal na nádraží v Javorníku. Některé děti měly vůbec poprvé možnost svést se vlakem. V Mikulovicích jsme se přesunuli na Munu, kde jsme si vybalili věci a řekli si pravidla tábora. Dále jsme dětem popsali táborovou hru, do které se později všechny děti s chutí zapojily. Cílem tohoto turnusu bylo naučit děti základům hygieny a běžného stravování. Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Prázdninový pobyt I.

První prázdninový pobyt sobě konal jsem dnech 9. 14.7.2012 na chatě v obci Růženec Bílá voda. Tohoto turnusu se zúčastnilo celkem devět dětí ve věku 5 až 12 let, dva vedoucí a jedna brigádnice. Děti o se po příjezdu na chatu rozdělily do družstev, které pojmenovaly a vyrobily si svojí vlajku. Poté své družstvo reprezentovaly v různých disciplínách jednak sportovních tak i intelektuálních o převzetí v soutěžích zručnosti .Vyrobily si take svojí misku z papírů, lepenou přírodním lepidlem vyzkoušely si i drátkování jedno odpoledne trávily děti sbíráním odpadků v lese. Vedoucí pro děti připravili i dva výlety na Borůvkovou Horu a pak teké koupaliště v Javorníku. Cílem tohoto týdne bylo přiblížit dětem přírodu základy ekologie - recyklace odpadů. Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Sportovní den na koupališti Červenka 29.6.2012

Při příležitosti letošního otevření koupaliště jsme v pátek 29.6.2012 uspořádali sportovní den. Začátek akce byl naplánován na jedenáctou hodinu. Děti jsme rozdělili do tří věkových skupin a to od pěti do osmi let, od devíti do jedenácti let a třetí skupinu tvořily děti dvanáctileté a starší. Soutěžilo se v pěti disciplínách, které byly rozděleny do třech stanovišť. Na prvním stanovišti probíhaly plavecké soutěže a to konkrétně přeplavání bazénu na šířku (nejstarší tam a zpět, menší pouze tam) a výdrž pod vodou. Druhé stanoviště obsahovalo soutěže skákání v pytli a motovidlo. Pravidla hry motovidlo spočívají v tom, že se soutěžící několikrát otočí kolem své osy, poté přeběhne po lavičce a klackem shodí z podstavce PET láhev naplněnou vodou. Ten, kdo tento úkol zvládne za co nejkratší dobu vyhrál. Na třetím stanovišti se soutěžilo pouze v jedné disciplíně a to v soutěži koš + běh. Pravidla této hry spočívají v tom, že po zapnutí časomíry se soutěžící pokouší trefit basketbalovým míčem koš. Pokud se mu to povede může vyběhnout na trať, vyznačenou na hřišti. Časomíra se zastaví v momentě proběhnutí trasy do cíle. Děti se postupně podle věkových tříd vystřídaly na všech třech stanovištích. Po ukončení soutěží jsme si za areálem kempu rozdělali oheň a opekli si špekáčky. V průběhu opékání špekáčků jsme porovnali výkony všech soutěžících a po vydatné svačince vyhlásily výsledky jednotlivých soutěží. Výherci obdrželi ceny v podobě plyšových hraček a nakonec všichni sportovci dostali malou sladkou odměnu, jako poděkování za účast. Tento sportovní den byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Výlet do ZOO Olomouc 5.5.2012

V sobotu jsme s dětmi z předškolky vyrazili vlakem do olomoucké Zoo. Počasí nám přálo a tak bylo k vidění spoustu zvířat. Děti si všechny prohlédly. Velkou atrakcí pro ně byl i dětský koutek s prolézačkama a skluzavkama, kde se vyřádily. Dokonce tak, že některé z nich zpáteční cestu prospaly. Výlet se dětem moc líbil. Některé z nich byly v ZOO vůbec poprvé v životě.

Výlet na židle ve Skorošicích 28.4.2012

V sobotu jsme společně s dětmi z předškolky vyrazili na výlet na židle ve Skorošicích. Počasí nám přálo a dětem se výlet velice líbil. Vystoupili jsme na kopec a vyfotili se před židlemi. Poté jsme rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Některé děti si opékali vůbec poprvé v životě. Tato akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Na Růženci Víkend 27.-04.29.2012

Tato víkendová akce byla zaměřena na jarní úklid chaty a jejího okolí. Hráli jsme různé hry zaměřené na ekologii (např. potravní řetězec, pravda a lež). Večer jsme si opekli špekáčky a zazpívali si několik písniček. V sobotu dopoledne jsme uklidili okolí chaty a našli jsme zde neobvyklé věci jako např. kartáček na zuby či zlomený hřeben. Odpoledne jsme vyrazili na Borůvkovou Horu. Výšlap byl náročný vlivem velmi teplého počasí. Po návratu chaty jsme opět hráli jak pohybové hry (ruská schovávaná) tak i jiné hry jako např. elektriku V neděli jsme uklidili chatu a pomalu vyrazily domů. Cestu nám znepříjemnil silný vítr a popadané stromy. Nakonec jsme vše zvládli a až na několik šrámu vše proběhlo v pořádku. Tento pobyt byl zorganizován v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Noc v Bernarticích s Andersenem 03/30/2012

Zúčastnili jsme se s dětmi akce pro malé čtenáře Noc s Andersenem. Děti soutěžily a hrály hry s literární tématikou. Byli jsme na večerní vycházce a po večeři jsme dále soutěžili a četli. Ráno po snídani děti odcházely domů. Této akce se zúčastnilo 12 dětí a 4 vedoucí. Tato akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Vítání Jara v Bernarticích

Obecní akce Vítání jara, které jsme se zúčastnili, proběhla za menší účasti než jiné roky. Byla zima a pršelo. Za zpěvu písní děti upálily děti procházely vesnicí a nakonec utopily Moranu. Potom jsme si společně opekli špekáčky. Tato akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj Džas, Romale VI.

Závěrečný instruktorský kurz 9. - 11.3.2012

Jakožto poslední, byla tato akce v duchu hodnotícím, ale zároveň aktivním. Děti si odzkoušely hry, které je zaujaly na předchozích akcích, připravovaly si navzájem hry akční i znalostní. Dále se vedla diskuse nad budoucí činností, vzděláváním, životními plány. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Prázdniny na Růženci - Po stopách zvěře 5.-6.3.2012

Prázdninová akce byla věnována odpočinkovému pobytu na chatě Růženec a pozorování stop zvěře v zbytcích sněhu a v blátě. Děti se postupně seznámily s jednotlivými druhy zvěře, se kterými se mohou setkat v lese. A to jednak pomocí obrázku v knize tak pomocí preparátů (lebky srnců, jelenů, paroží, zuby, kožešiny atd.) Dozvěděly se plno zajímavostí jako např. jaký je rozdíl mezi rohem a parohem, které šelmy u nás žijí atd. Ve volných chvílích děti sáňkovaly a bobovaly před chatou nebo hrály různé společenské hry. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Přes pohádky k pokladu 24. - 26.2.2012

Víkendová akce byla tématicky vymyšlen jako průřezový předchozími akcemi pro děti. Hlavní myšlenka spočívala v tréningu znalostí a dovedností, dále v utužování týmového ducha, loajality vůči ostatním členům skupinek. To všechno si děti mohly vyzkoušet pomocí her a úkolů znalostních tak dovednostních a navíc si mohly připomenout pohádky a témata z předchozích akcí. A to všechno je nakonec dovedlo k pokladu, ke kterému děti došly pomocí týmové spolupráce (plnění úkolů ve skupince, štafety, znalosti, pomoc atd. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Instruktorský kurz VI 27. - 29/01/2012

Náplní víkendové akce s instruktory byla příprava víkendu pro mladší děti, které se účastnily dřívějších víkendových akcí v rámci projektu Nová Naděje. Instruktoři navrhli a vytvořili téma, které spojovalo předchozí témata akcí. Jednalo se o průřez pohádkami a hrami, které většina dětí absolvovaly. Téma neslo název "Přes pohádky k pokladu". Dále jsme s dětmi plánovali praktickou část akce jako vytváření jídelníčku, zajištění surovin, kostýmů a plánování trasy, na které se akce odehrávala, vymýšlením her venkovních i klubových, seznam dětí atd.

Mrazík 16. -18.12.2012

Tato akce byla navazující na instruktorský kurz 4. Mladí instruktoři si nachystali program pro děti. Hlavní myšlenkou bylo vtipné navození vánočních svátků pomocí hry inspirované pohádkou Mrazík. Pro děti byla připravena trasa lesem, na které potkávali různé postavy z pohádky. Děti byly rozděleny do skupinek po dvou a jejich úkolem bylo uhodnout, co jednotlivým pohádkovým postavám chybí. Jednalo se o specifické předměty, a aby děti lépe poznaly, co postavám chybí, zahrála vždy postava nějakou scénku z pohádky, kdy potřebovala daný předmět.Po ukončení hry navštívil akci A. Staněk, který si pro děti a mládež připravil přednes s hranými a výtvarně ztvárněnými prvky podobenství z Bible Kralické. Po výkladu, proběhla debata kdy A. Staněk odpovídal na dotazy dětí nejen k hranému podobenství, ale také na téma Vánoce a vánoční svátky v historii a dnes. Mladí instruktoři zvládli tuto akci bez větších problémů a dětem se vše velice líbilo. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Výlet do Hornického muzea Landek v Ostravě 3.12.2011

Dne 3.12.2011 jsme uspořádali výlet do Hornického muzea do Ostravy. V osm hodin jsme vyrazili vlakem z Javorníku. V Bernarticích k nám přistoupil zbytek dětí a jeden z instruktorů. Děti si užívali cestu vlakem a hráli různé hry jako např. slovní fotbal a tak nám cesta docela rychle utekla. Ve 12:25 jsme dorazili do Ostravy a o hodinu později už jsme si prohlíželi vystavené exponáty na půdě hornického muzea. Ve 14. hodin jsme měli objednanou prohlídku dolu. Výtahem jsme sfárali do dolu, kde čekal průvodce, který nám ukázal různé způsoby těžby uhlí. Od ručního kutání až po nejnovější metody těžby. Dále jsme měli objednanou prohlídku důlního záchranářství ale od toho jsme vlivem nepříznivého počasí upustili. Vrátili jsme se na vlakové nádraží a v 18. hodin jsme se vydali na cestu domů. Výlet se dětem velmi líbil i když byly docela promrzlí. Akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj džas Romale V.

Instruktorský kurz IV 25.-27.11.2011

Tématem tohoto kurzu bylo přichystat pro své kamarády víkendovou akci na téma pohádky Mrazík. Na již čtvrté instruktorské akci byly znát zkušenosti mladých instruktorů. Členové týmu mladých instruktorů byli schopni téměř samostatně vytvořit program, včetně zcela nové celodenní hry pro děti. Hra byla celkově dobře propracovaná. Dobře zvládli i další části přípravy jako jídelníček, přípravu kostýmů atd. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Filmová noc 19. - 20.11.2011

S dětmi jsme se sešli v sobotu 19.11.2011 v 17:00 u domu Havai v Javorníku. Poté jsme se přesunuli do kanceláře na benzince. Zde jsme si pustili několik filmů a hráli různé hry. Kolem půlnoci jsme šli spát. Druhý den ráno jsme se dětmi nasnídali, shlédli ještě jeden film a kolem dvanácté hodiny jsme uklidili spacáky a karimatky a šli domů. Akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj džas Romale V.

Výlet do Obory Javorník 12.11.2011

Dne 12.11.2011 jsme uspořádali jednodenní výlet do obory v Javorníku. Bohužel ze začátku dne nevlídné počasí ovlivnilo počet účastníku. Vycházeli jsme v 9:00 z domu Havai. Po cestě do obory jsme si s dětmi vykládali o přírodě. Po příchodu do obory se na nás usmálo štěstí. Viděli jsme tři kusy dančí zvěře. Poté si děti daly závody ve válení sudů. Z obory jsme se vydali do Račího Údolí. Zde jsme si opekli špekáčky v nově zřízeném turistickém odpočívadle. Akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj džas Romale V.

Drakiáda 11.05.2011

Dne 5.11.2011 jsme uspořádali s dětmi drakiádu. Sešli jsme se společně ve 12:30 v domě Havai v Javorníku. Dětem jsme předem nachystali polotovary draků společně jsme se pustili do jejich zhotovení. Ve 14:00 jsme vyrazili na nedaleký kopec Kravčák, kde jsme se nejdříve nasvačili a poté se pokusili draky pouštět. Dva draci vzlétli a děti z toho měly velkou radost. Měli jsme s sebou ještě dva draky kupované. Děti si je navzájem propůjčovaly a vyzkoušely si jejich pouštění. Akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj džas Romale V.

Výlet na koních Zálesí 27.10.2011

Dne 27.10.2011 jsme uspořádali s dětmi výlet na koních. Sešli jsme se v 9. hodin před domem Havai v Javorníku. Odtud jsme se přemístili autem na Zálesí. Po příchodu dětí k ohradě nás koně již očekávali. Děti se s nimi pomocí malých laskomin pomalu seznamovaly. Poté si vyzkoušely čištění koní, sedlání a dávání uzdy. Výlet byl naplánován na kopec Koníček a dále k Reslovu Kříži a kolem starých vápenných pecí zpět k ohradě. Děti se v jízdě na koních střídaly. Asi v půli cesty jsme si udělali přestávku a posvačili jsme. Po svačině jsme hráli různé hry jako např. na schovávanou, válku se šiškami apod. Akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj džas Romale V.

Harry Potter 21. - 23.10.2011

Skupinka mládeže, která absolvovala již dva instruktorské kurzy, vytvořila víkendový program na téma" Harry Potter". Hlavní myšlenkou bylo vysvobození kamarádů Harryho Potterra a prolomení kletby Pána zla Voldemorta. Děti absolvovaly různé hry, a plnily úkoly, ve kterých získávaly indicie na prolomení kletby. Součástí programu bylo i promítání filmu Harry Potter, jehož cílem byl trénink paměti dětí, ale opět v duchu hry, kdy mohly prokázat své dovednosti v oblasti pozornosti. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Výlet ke kapli sv. Antonína 10/15/2011

Kolem dvanácté hodiny jsme svezli z okolních lokalit do Javorníku. Odtud jsem poté vyrazili ke kapli sv. Antonína. Na místo jsme dorazili pěšky asi za hodinu. Rozdělali jsme si táborák a opekli špekáčky. Po chvilce odpočinku si děti vyráběly domečky pro skřítky, které jsme pak vyhodnotili. Děti formou soutěže po-uklízely odpady, sbalily si své věci a všichni jsme pak vyrazili zpět do Javorníku. Akce byla zorganizována v rámci projektu Kaj džas Romale V.

Instruktorský prachu III. 14. - 10/16/2011

Tento instruktorský kurz měl několik části. V jedné z části jsme řešili téma konfliktní situace a jejich řešení. V další části jsme zhlédli film Harry Potter a pomocí metody brainstorming dávali dohromady nápady a podněty na hlavní myšlenku programu. Mládež sama přišla s tím, že si víkendovou akci pro svoje mladší kamarády připraví včetně jídelníčku, seznamu jídla a zajištění veškerého vybavení. Model, kdy jídlo, vybavení a děti zajistí terénní pracovníci se mládeži nelíbí, chtějí se více zapojit do přípravné fáze a zajistit co nejvíce sami. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Výlet Praha 7. - 9.10.2007

Tento třídenní výlet do Prahy byl naplánován pro vybrané děti, které si zasloužili odměnu za dobré chování na táboře a zúčastnily se aktivit o letních prázdninách. Tato akce byla přímo zaměřena na prohlídku pražské Zoo a Národního technického muzea. Obě prohlídky se dětem velice líbily. Některé děti byly v Praze vůbec poprvé. Rovněž některé druhy zvířat znaly doposud jen z obrázků. V Národním technickém muzeu si děti prohlížely různé historické lokomotivy, auta, lodě, motorky, a mnoho dalších skvostů. Výlet se dětem líbil, byl poučný pro všechny. Cesta domů probíhala ve znamení výměn dojmů a zážitků mezi jednotlivými dětmi. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Vodácký výcvik 24. - 25.9.2011

Ve dnech 24. - 25.9.2011 se uskutečnil vodácký výcvik na Paczkowském jezeře v Polsku. Účastníci naložili v Javorníku lodě a materiál do dvou aut a přesunuli se na louku u jezera. Zde založili tábor a započal vodácký výcvik. V první dnu se účastníci naučili zásadám bezpečnosti a základům správného chování na lodi. Poté si osvojili základy ovládán lodi na vodní ploše jak na pozici "háčka", tak na pozici kormidelníka. Na závěr jsme uspořádali krátký závod, kdy si účastníci mohli naučené dovednosti vyzkoušet v realitě. Výchovným cílem zvýšit schopnost ukáznění, které plavba na lodi vyžaduje. Zlepšit schopnosti spolupráce a klidné nekonfliktní komunikace účastníků při ovládání lodí a stavbě tábora. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Piráti z Karibiku 16.-18.09.2011

Skupinka mládeže, která absolvovala 1. a 2. instruktorský kurz vytvořila další víkendový program na téma" Piráti z Karibiku". Námětem víkendu byl stejnojmenný film a jeho hlavní myšlenka vítězství dobra nad zlem. Toto poslání děti plnily pomocí různých úkolů zakomponovaných do her a soutěží. Smyslem programu bylo najít poklad, doplnit ho o zlatou minci a zachránit hamižné piráty, kteří ho poklad ukradli a díky tomu se stali prokletými a nesmrtelnými. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Sportovní den na koupališti 30.8.2011

V průběhu dopoledne se na koupališti Červenka začaly scházet děti z přilehlých obcí Uhelná, Bílá Voda, Velká Kraš, Vidnava, Bernartice a Javorník. V 10:30 byl proveden slavnstní nástup. Poté byly děti rozděleny do tří skupin podle věku a to děti od 0 do 8 let, děti od 9 do 11 let a děti starší 12. let. Každé skupině bylo uděleno jedno stanoviště, kde plnily různé soutěžní úkoly. Na prvním stanovišti byly plavecké disciplíny, na druhémstavišti byly vědomostní disciplíny a na třetím míčové hry. Všechny tři skupiny se vzájemně vystřídaly na všech třech stanovištích. Poté se šli občerstvit a společně aktivně odpočívaly u bazénu a čekaly na vyhlášení výsledků. Vítězové dostaly sladké odměny.

Pobyt pro maminky s dětmi

Od 23.8. do 26.8. 2011 se uskutečnil v kempu Červenka pobyt pro matky s dětmi. Cílem tohoto pobytu bylo naučit matky jak si hrát s dětmi. Součástí byla i rukodělná tvorba, do které mohli matky zapojit i své děti. Každý den jsme s dětmi prováděli různé hry se zaměřením na zrakové vnímání, řeč, paměť a míčové hry. Završením každého dne pobytu byla rukodělná tvorba, maminky si vytvořiliy dekorativní vázy a pexeso pro nejmenší. Poté jsme se šli všichni vykoupat do bazénu, neboť bylo krásné počasí.

Příroda kolem nás 22. - 25.8.2011

Skupina mládeže vytvořila program na téma poznávání přírody kolem nás. Hlavní myšlenkou akce byla znalost přírody, ve které se děti běžně pohybují – les, louka, vodní toky a útvary. Jednou ze složek akce bylo absolvování různých her a soutěží, ve kterých si děti ověřovali znalosti nebo získávali nové informace z oblasti přírodovědy.Další složkou programu byla kreativní tvorba, kdy děti výtvarně ztvárňovali různé faunu a flóru, která se nalézala v okolí. Ztvárňování probíhalo pomocí různých technik, jako například: modelování z hlíny, portrétování, lepení, koláže apod. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Výlet do ZOO Olomouc

Dne 3.8.2011 proběhl za hezkého počasí výlet s dětmi do Zoo Olomouc. Děti si výlet náramně užily, měly možnost jít do výběhu mezi kozy, krmit e, ty neodvážnější se mohly vyfotit s výrem velkým. Ze všech zvířat se dětem nejvíce líbil lev, medvěd, velbloud, opice a hadi. Některé zvířata si chtěly děti vzít sebou domů. Po prohlídce Zoo jsme navštívili lanové centrum, kde ze sebe děti vydaly poslední energii. Jezdily, skákaly přes překážky atd. Po lanovém centru nás čekalo občerstvení a po dobrém jídlůe nanuk, který si samy vybraly. Děti byly moc hodné, vděčné za výlet, protože mnozí ještě v Zoo nebyly.

Výchovně-vzdělávací pobyt na Růženci 5

Ve dnech 8. - 17.8.2011 se uskutečnil v rámci projektuNová Naděje výchovně-vzdělávací pobyt pro mládež na chatě Růženec.

Výchovný pobyt byl zahájen ve 12:00 hodin přesunem na chatu Růženec (autobus + 4 km pěšky). Účastníci byli seznámeni s pravidly pobytu, systémem bodování a rámcovým programem. Další den byla zahájena celotáborová hra na motivy boje člověka proti zlu s využitím legendy o zabití draka sv. Jiřím přenesenou do fiktivní vesnice ve středověké Albánii.

Cílem pobytu byla změna chování účastníků vůči sobě, rozvoj schopnosti spolupráce, respektu a tolerance. Rozvoj zodpovědnosti za práci pro druhé (především formou služeb v kuchyni). Rozvoj samostatnosti při zvládání každodenních povinností. Uvědomění si, že zlepšeným chováním vůči ostatním je možné dosáhnout lepšího prožívání běžných životních situací. Akce se zúčastnilo celkem 12. chlapců a 3. mladí instruktoři, kteří si naostro vyzkoušeli instruktorskou práci. Pro ně byl hlavní výchovný cíl rozvoj zodpovědnosti za druhé, rozvoj sebekázně, rozvoj organizačních dovedností a schopností uplatňovat přirozenou autoritu pozitivní formou.

První dny pobytu byly charakterizovány neschopností spolupráce, která často vyústila v konflikty, které bylo velmi náročné řešit. Postupně se účastníci naučili plnit každodenní povinnosti a viditelně se zlepšovala právě schopnost spolupráce a do značné míry i tolerance k ostatním, k jejich různým dispozicím - povaze, schopnostem i omezením. Každodenní hodnocení uplynulého dne mělo čím dál vyšší úroveň, kdy byli účastníci schopni velmi věcně hovořit o problémech i úspěších dne.Zlepšovalo se klima celého pobytu a bylo patrno, že účastníci si postupně uvědomují, že jejich život (v tomto případě táborový) do velké míry závisí právě na schopnosti podporovat druhé, prokazovat vůči druhým respekt a na druhé straně hledat a využívat jejich dobrých vlastností. Aplikace byla samozřejmě nedokonalá ale základní díle pobytu byly splněny.

Výprava za poselstvím protinožců a poznáváním sebe sama

Ve dnech 8. - 12.8.2011 se uskutečnil v rámci projektu Nová Naděje výchovně-vzdělávací pobyt pro mládež s názvem Výprava za poselstvím protinožců a poznáváním sebe sama. Inspirovali jsme se knihou Marlo Morganové "Poselství protinožců". Naše skupina byla vybrána, aby během společné pětidenní cesty odhalila poselství a moudrost australského domorodého kmene. Během naší cesty jsme se pomocí společných her i individuálních úkolů sanžili najít odpověď na otázky: Co to znamená "opravdoví lidé"? Čím jsou opravdoví lidé, které popisuje autorka knihy vyjímeční a odlišní od nás? Čím bychom se od nich mohli poučit? Jaký je specifický talent každého z nás a proč je dobré ho v sobě objevit a dále ho rozvíjet?¨

Část pobytu probíhala v Brně, kde se dívky samostatně učily poznávat město, jeho kulturní památky, zajimavosti a kontrasty se životem na venkově. Vzdělávací cesta do brněnské zoo nebyla zaměřena pouze na zěměpisné a zoologické poznatky, ale také na reflexi toho, jak se naše společnost staví ke zvířatům a přírodě vůbec, co to vypovídá o nás v kontrastu s lidmi, kteří žijí stále v souladu s přírodou. Vzdělávací cesta do romského muzea byla zaměřena na poznání vlastní historie, kultury a identity, která často není rozvíjena a reflektována v současných osnovách základních škol a učilišť.

Většina dívek, které se pobytu zůčastnily, navštěvují v současnosti střední učiliště. Sebepoznání a uvědomění si vlastních silných stránek a nadání jsme považovaly za nostný bod celého programu, který dívkám může napomoci v jejich mótivaci ke vzdělání a jeho význam v jejich životě. Celkem se tohoto výchovně-vzdělávacího pobytu zúčastnilo 10. dívek.

Výchovně-vzdělávací prázdninový pobyt na Růženci 4

Ve dnech 1. - 8.8.2011 se uskutečnil v rámci projektu Kaj Džas Romale V výchovně-vzdělávací pobyt pro děti na chatě V Bílé Vodě.

Cílem tohoto prázdninového pobytu bylo vytvořit příjemnou, přátelskou atmosféru. Program na celý týden byl sestaven ze stolování,společného úklidu, učení hygienickým návykům, službách v kuchyni a různých delších výletů a prohlídek krás okolí. Když bylo škaredé počasí, hrály děti různé zábavné hry, malovaly obrázky a udělaly si svojí vlajku pobytu. Také jsme navštívili koupaliště na Července a hasičskou nádrž v Bílé Vodě. Při výletech děti obdivovaly krásy okolní přírody a jejich obyvatel. Na tento turnus byly naplánované dva speciální programové dny.Indiánský den, kdy děti stavěly tee-pee, malovaly pro indiánské přátelé a ti jim pak v dopise poděkovali a připravili jim odměnu v podobě indiánského pokladu, který museli vypátrat v lese. Každé dítě bylo pasováno indiánským jménem. Program byl završen rituálním tancem. Druhým programovým dnem byl Den naruby.Děti měly oblečení na ruby, jmenovky se jmény pozpátku a přeházený jídelníček. Tento den se dětem velice líbil, hrály se zajímavé hry. Ve volných chvílích programu chodily děti na hřiby a lesní plody.

Týdenní pobyt byl klidný a zajímavý. Děti se zapojovaly do všech aktivit. Celkem se tohoto prázdinového pobytu zúčastnilo 12. dětí.

Výchovně-vzdělávací prázdninový pobyt na Růženci 3

Ve dnech 25. - 30.7.2011 se uskutečnil v rámci projektuKaj Džas Romale V výchovně-vzdělávací pobyt pro děti na chatě Růženec v Bílé Vodě.

Cílem tohoto prázdninového pobytu bylo vytvořit příjemnou, přátelskou atmosféru. Program na celý týden byl sestaven ze stolování,společného úklidu, učení hygienickým návykům, službách v kuchyni a různých delších výletů a prohlídek krás okolí. Když bylo škaredé počasí, hrály děti různé zábavné hry, malovaly obrázky a udělaly si svojí vlajku pobytu. Jednoho krásného dne jsme navštívili Borůvkovou Horu. Děti vylezly na rozhlednu a obdivovaly krásy přírody. Poté nasbíraly borůvky, ze kterých jsme udělali borůvkové knedlíky. Dále jsme stavěli v lese domečky, hráli sportovní hry, dělali si táborák a zpívali různé písničky. Všechny děti měli udělané kartičky, na které se jim psaly body za úklid pokoje, službu v kuchyni a hlavně za vzorné chování. Ti s největším počtem bodů byli odměněni. Chtěli jsme udělat i stezku odvahy, ale v noci nám pršelo, tak z toho nakonec sešlo.

Týdenní pobyt byl klidný a zajímavý. Děti se zapojovaly do všech aktivit, některé méně a některé více. Nakoncec se nám celý týden vydařil až na počasí, které nám moc nepřálo. Dětem se týdenní pobyt líbil. Celkem se tohoto prázdninového pobytu zúčastnilo 12. dětí.

Výchovně-vzdělávací prázdninový pobyt na Růženci 2

Ve dnech 18. - 23.7.2011 se uskutečnil v rámci projektuKaj Džas Romale Vvýchovně-vzdělávací pobyt pro děti na chatě Růženec v Bílé Vodě.

Na tomto turnusu jsme měli 11 dětí ve věku od 6. do 14. let. Hlavní náplní byly ruční práce s využitím přírodních materiálů. Vzhledem ke špatnému počasí se nám nepodařilo využít všechny plánované možnosti, které příroda nabízí. Přesto jsme zvládli nasbírat materiál a vyrobit rámeček na obrázek, plstili jsme z ovčího rouna a vyrobili jsme stolní hry. Ve dnech, kdy bylo hezky jsme chodili do lesa a hráli různé hry. Vyšli jsme na Borůvkovou Horu, po cestě děti sbíraly borůvky, které jsme využili v kuchyni. Děti si společně vytvořili vlajku, hrály hry, kreslily a soutěžily. Ve dnech kdy pršelo jsme tvořili a hráli si v chatě. Bohužel i hledat poklad jsme museli v chatě. Děti běhaly po všech místnostech a plnily úkoly. V dešti se odehrála i stezka odvahy. Ukázalo se, kdo je odvážný a kdo potřebuje pomoc přátel. Nakonec to všichni zvládli a překonali svůj strach. Poslední den jsme se společně sbalili a uklidili chatu.

Výchovně-vzdělávací prázdninový pobyt na Růženci 1

Ve dnech 11.- 17.7.2011 se uskutečnil v rámci projektu Kaj Džas Romale V výchovně-vzdělávací pobyt pro děti na chatě Růženec v Bílé Vodě.

Hlavními cíli prázdninového pobytu bylo vytvořit příjemnou, přátelskou bezpečnou atmosféru. Denní program se skládal ze služby v kuchyni, stolování, vlastního a společného úklidu a učení hygienickým návykům. Také jsme se snažili sblížit děti mezi sebou pomocí různých her, při kterých museli spolupracovat. Navštívili jsme také Borůvkovou Horu. Tento výlet byl spojen s výkladem o přírodě jako takové. Po návratu z Borůvkové Hory se děti rozdělili do skupinek a začali se stavbou domečků z různých přírodních materiálů. Nakonec jsme dětem připravili stezku odvahy, která se jim velice líbila.

Týdenní pobyt byl klidný a uspokojivý. Děti spolupracovaly, zapojovaly se do různých aktivit.

Kouzelná chůva a zakletá panna 3.7.2011

Skupinka mládeže, která absolvovala 1. istruktorský kurz vytvořila víkendový program na téma "Kouzelná chůva a zakletá panna". Tématem bylo provázení těchto pohádkových bytostí během celého víkendu, děti měly za úkol plnit různé úkoly, aby získaly tři klíče a těmi na konci osvobodily zakletou pannu. Musely odolávat zlým skřetům a skřítkům, spolupracovat, pomáhat si ve skupině, aby se jim úkol vůbec podařil. Vše kouzelná chůva a bodovala je.

Víkend se vydařil dle představ všech. Mládež vše dobře zajistila. Na konci víkendu jsme se skupinkou mladých instruktorů vše zhodnotili, sami si řekli, že musí zlepšit komunikaci s dětmi, nepoužívat sprostých slov, být trpělivý, držet při sobě, nehádat se v týmu mezi sebou před dětmi, nezaměřovat se jen na náplň programu, ale také na služby, chod domu, zapojení dětí normálních technických a organizačních činností. Akce byla zorganizována v rámci projektu Nová Naděje.

Prach od Mladé instruktory II 24.-26.6.2011

Dlouhodobá práce s dětmi a mládeží ukázala, že některá mládež se už může posunout od organizovaných akcí k akcím, které budou spoluorganizovat. Jednak projevili zájem a motivaci a jednak schopnost takovou akci vytvořit. V rámci projektu Nová Naděje jsme věnovali společně víkend přípravě víkendového programu pro mladší děti. Součástí přípravy bylo vytvořit podrobný program a hry pro děti , zajistit akci po technické a materiální stránce a vše vyjednat s vedoucím organizace o.s. Ester.

Na první instruktorský kurz se vytvořila skupinka mládeže v počtu 4. Mládež si zajistila spolu s asistentem potřebné technické a materiální vybavení na chatě Růženec u Bílé Vody. Mládež vytvořila pravidla pro děti a pro sebe, časové rozvržení víkendové akce a technické zabezpečení.

Motivační a seberealizační pobyt na Růženci - Kurz pro mladé instruktory I.

Ve dnech 17. - 19.6.2011 se uskutečnil motivační a seberealizační pobyt skupiny mladých lidí z projektu Nová Naděje v Rychlebských horách, ve srubu Růženec.

Pobytová akce byla výsledkem práce této skupiny v období letošního roku, kdy se pravidelně ve skupinách scházeli k víkendovým pobytům na Travné, v domě Jonáš.

Zde v rámci motivačního kurzu, který měl strukturovanou, předem připravenou náplň, se skupina účastníků věnovala tématickému programu. Ten byl zaměřen na osobní rozvoj, tvorbu osobních životních hodnot, individuálních plánů a v neposlední řadě trénování intelektových dovedností - soustředění, vedení rozhovoru, vedení diskuze, příprava a vlastní výklad na dané téma atp.

Program toho pobytu měl dvě části. Jedna byla zaměřena na pracovní úkoly - příprava chaty a jejího okolí pro letní prázdninové pobyty dětí a mládeže. Druhá část byla zaměřena na přípravu akce pro menší děti - program, jídelníček, denní režim atd.

Akce se pod vedením Květy Žigové velmi zdařila.