Kvalifikační a rekvalifikační kurzy

V současné době neprobíhají žádné rekvalifikační kurzy.